Tijdelijk
bij ons
griepseizoen
Marja de Graaf,
manager Tijdelijk bij ons
In 2018 is 99,99% van de diensten door onze eigen medewerkers gedraaid. De expertise en persoonlijke zorg/behandeling die we hiermee konden waarborgen is fantastisch.
Nieuw in 2018
Elektronisch Cliëntendossier toegankelijk voor huisartsen
Huisartsen hebben toegang gekregen tot het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van ZorgSpectrum. In een ECD worden alle gegevens vastgelegd over zorg voor een cliënt. Het systeem van de huisartsen is gekoppeld aan dat van ZorgSpectrum, waardoor de zorg meteen op de hoogte is als een huisarts gegevens invoert. Deze samenwerking komt ten goede van het herstelproces van onze eerstelijns cliënten.

Mantelzorg meeloopochtend
Bij ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof loopt een pilot met de Mantelzorg meeloopochtend. Mantelzorgers worden vanaf het begin betrokken bij het revalidatietraject. Deze momenten worden ook vastgelegd in het behandelplan. Dit geeft duidelijkheid voor cliënt en familie en het zorgt ervoor dat medewerkers een beter beeld hebben van het netwerk om iemand heen. Familie is vanaf het eerste moment betrokken, waardoor ook verwachtingen bij hen helder zijn. De eerste reacties zijn positief en het ziet ernaar uit dat dit ook op de andere revalidatie-afdelingen wordt ingevoerd.

Thuis revalideren
Cliënten willen zo snel mogelijk thuis zijn tijdens hun revalidatieproces. Binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg was dan ook een toename te zien in het aantal ambulante trajecten. Ambulant betekent dat cliënten behandeling krijgen van ZorgSpectrum, maar dat ze er niet overnachten.

Daarnaast is ‘dagdeel thuis revalideren’ vast onderdeel geworden van het revalidatieproces. Een dagdeel thuis revalideren houdt in dat cliënten af en toe naar huis gaan om te oefenen, zodat we kunnen zien wat mogelijke obstakels zijn.

Nieuwe afdeling PG-revalidatie
In januari 2018 is een afdeling psychogeriatrische revalidatie geopend in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk. Cliënten met cognitieve problemen hebben namelijk een meer beschermde omgeving nodig om te revalideren en te herstellen, waar aandacht is voor begeleiding en een andere manier van trainen die beter aansluit bij deze cliënten. We zijn in maart 2018 gegroeid van een capaciteit van 7 bedden naar 16 bedden.

Ketenverpleegkundigen
Tijdens het griepseizoen van 2018 raakten ziekenhuizen overbelast. Dit was een onwenselijke situatie voor de hele keten.  Het St. Antonius Ziekenhuis en drie organisaties voor herstel- en revalidatie ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn zijn daarom een samenwerking aangegaan om goede, aansluitende zorg te kunnen bieden tijdens het griepseizoen van 2019. Het ziekenhuis en ZorgSpectrum zijn in het najaar van 2018 als eerste gestart met het werven van ketenverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen beginnen in het ziekenhuis en worden daar ingewerkt voor de zorgverlening in de keten. Zodra het ziekenhuis de griepbedden sluit, gaan de verpleegkundigen met de patiënten mee naar ZorgSpectrum, waar de cliënten vervolgzorg krijgen.
ketenverpleegkundigen
Percentage cliënten dat terugkeerde naar eigen huis na revalidatie/herstel
Terug naar huis
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
81,2%
Eerstelijnsverblijf (ELV)
70%
Revalidatie vanuit langdurige zorg (Wlz)
2018
2017
4,4 bedden gemiddeld per dag
1,1 bed gemiddeld per dag
Kwaliteit
Kwaliteit drukt zich ook uit in de tevredenheid van de cliënten. We kijken op de online waarderingssite Zorgkaart Nederland en hanteren een NPS-score. De resultaten zijn besproken met de cliëntenraad en samen monitoren we de verbeteracties.De NPS score van 2018 was 39. Dat is 1 punt hoger dan in 2017.

Om kwaliteit te kunnen blijven bieden, zijn in 2018 vier verpleegkundigen geslaagd voor de opleiding “GRZ specialisatie voor verpleegkundigen” waarvan één verpleegkundige de afstudeerrichting van de neurospecialisatie heeft gedaan. Zij hebben hierbij meer klinisch inzicht gekregen en kunnen verbeteringen aanbrengen in de revalidatiezorg en processen op de afdeling.
Ervarings
verhalen
Mevrouw Grift, logeren
“Mijn kinderen gingen tegelijk op vakantie en vonden het een geruststellend en veilig idee dat er mensen in de buurt waren die een oogje in het zeil konden houden.”
Logeren – Samen, september 2018
Mevrouw Brouwer, revalidatie na CVA
“Met ergotherapeut Elma oefen ik allerlei dingen in het huis, zoals koffiezetten en brood klaarmaken. Doordat mijn rechterarm en –hand het niet meer goed doen, moet ik sommige dingen op een andere manier doen. Zo heb ik een speciale plank voor het brood smeren snijden.”
Vastbesloten naar huis te gaan –Samen, december 2018
Marieke van Gilsdonk, Hoofd transmurale Zorg St.Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
“In het najaar hebben we gezamenlijk geworven voor verpleegkundigen die eerst gaan werken in het ziekenhuis op een winterunit en daarna in de herstel/revalidatiezorg.”
Gastcolumn – Samen, december 2018
Lees verder
Volgende pagina