Nieuw
thuis
oog voor u
Yvonne Kappers,
manager Nieuw thuis
'Oog voor u’ is voor mij een inspirerend en richtinggevend kompas. Liefdevolle aandacht en tijd voor datgene wat belangrijk is voor de cliënt. Dat kan alleen met geïnspireerde en betrokken  collega’s
Nieuw in 2018
Aandacht voor vaste ‘gezichten’
Er is veel aandacht besteed aan het werven van vaste medewerkers. Het is verheugend te melden dat het in 2018 is gelukt de instroom van nieuwe medewerkers te verhogen. We vinden het belangrijk deze trend in 2019 voort te zetten. Op een aantal zorglocaties zijn er nog veel vacatures en is er nog een te hoog ziekteverzuim. Dit betekent dat we te weinig vaste krachten kunnen inzetten waardoor er te veel wisselende gezichten zijn. Dat is niet fijn voor onze cliënten, maar ook niet voor de vaste collega’s. We werken er hard aan dit te beperken.

Waardigheid en trots en Vrienden van ZorgSpectrum
Ondanks de schaarste aan vaste medewerkers, is er veel tijd en aandacht geweest om concreet inhoud te geven aan de woorden ‘Oog voor u’. Van de financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld vanuit het project ‘Waardigheid en trots’ (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), is een deel besteed aan de groepswoningen in de vorm van extra welzijnsactiviteiten. Ook hebben alle teams van de stichting Vrienden Van ZorgSpectrum een bedrag ontvangen om te besteden. Op basis van de individuele wensen zijn deze bedragen goed besteed.

Zo zijn er in Het Houtens Erf  extra uren ingezet om een wekelijks programma op de huiskamers in te vullen in de vorm van onder andere zintuigactivering en huiskamerconcerten, evenals de aanschaf van mooie producten als de CRDL en braintrainer. Bij De Plataan is ervoor gekozen de cheque te besteden aan de aanschaf van een duofiets, waarmee cliënten samen met hun naaste of een vrijwilliger kunnen fietsen. Ook zijn er wekelijks extra uren ingezet voor welzijns activiteiten.In locatie Hof van Batenstein is er een verwendag georganiseerd voor alle bewoners en zijn er ontmoetingsruimtes ingericht bij de appartementen. Ook zijn er extra zorguren ingezet en welzijnsuren voor individuele activiteiten. In locatie Vreeswijk zijn er eveneens extra welzijnsuren ingezet en is er een CRDL aangeschaft. In De Geinsche Hof zijn er op de huiskamers extra uren ingezet voor de functie van gastvrouw. Bij De Dichter zijn er diverse materialen aangeschaft voor gezamenlijke activiteiten en zijn er welzijnsuren ingezet in de buurtkamer van het appartementengebouw zodat daar ook grotere bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, zoals koorbezoek of het organiseren van een high tea.

Persoonsvolgend budget
Op een paar afdelingen in de ZorgSpectrum locaties Hof van Batenstein en Vreeswijk zijn we gestart met een pilot Intramuraal Persoonsvolgend Budget (IPVB). Dit is een benadering waarbij het budget (het gedeelte binnen een zorgzwaartepakket dat bestemd is voor zorg) inhoudelijk meer bepaald wordt door de bewoner zelf. De medewerkers leren om boven water te krijgen wat de cliënt (vaak ondersteund door naasten) echt zelf wil met zijn of haar budget. Op die manier worden medewerkers en cliënten zich meer bewust dat er keuze is en leren zij deze keuzes samen te maken.

Deelname challenge ‘verpleeghuizen van de toekomst’
ZorgSpectrum heeft meegedaan met de Challenge verpleeghuizen van de toekomst. Deze challenge is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgeschreven om zorgorganisaties te ondersteunen in het succesvol opschalen van zorginnovaties. ZorgSpectrum heeft meegedaan met twee verschillende zorginnovaties: het slimme incontinentiemateriaal (Identifi) en het Slimme Matras.  Bij beide innovaties gaat het om het bieden van meer comfort en levert het gelijktijdig een bijdrage aan het kunnen bieden van betere zorg door medewerkers. Bekijk de filmpjes
persoonsvolgend budget
Kwaliteit
We hebben interne audits gehouden volgens de twee methodes ‘waarderend onderzoeken’ en ‘reikwijdte onderzoeken’. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in een verbeter- en actieplan per afdeling.

Verder zijn we gestart met het houden van zogenaamde visgraat analyses in de teams om samen te onderzoeken welke oorzaken er ten grondslag liggen aan het ontstaan van incidenten. Belangrijk is hiervan te leren en daarmee incidenten te voorkomen of beperken.

Daarnaast is er nieuw beleid gemaakt voor het leren van meldingen van incidenten(MIC/MIM). Dit nieuwe beleid is per 1 januari 2019 ingevoerd. Naar aanleiding van de challenge met de Identifi, is er een nieuwe visie op continentie opgesteld, waarbij de nadruk in het beleid ligt op het voorkomen van incontinentie.
Ervarings
verhalen
Lisette Geurtsen, medewerker Welzijn en activering
“Wat nu zo leuk is, is dat je niet eens echt mee hoeft te doen. Veel cliënten houden van de gezelligheid en om met elkaar actief te zijn. De meest mooie gesprekken ontstaan er, er worden over-en-weer complimenten gegeven en er heerst een fijne sfeer. Het draagt bij aan het stimuleren van ieders zelfredzaamheid en het is mooi als je ziet dat dat resultaat heeft.”
Een dag met… team Welzijn en activering van De Geinsche Hof – Samen, april 2018
Gerda Houdijk, mantelzorger
“We zijn naar Het Houtens Erf gegaan. De warme uitstraling voelde bij binnenkomst direct goed. Het gesprek en de rondleiding bevestigden dat gevoel en we schreven Walter in . […] Ik weet de dag van de verhuizing, 21 juni, nog goed. […] Het ging vanaf het begin af aan al goed. Toch heeft het langere tijd nodig gehad om te wennen aan de lege plek in huis. Ik heb veel gehuild, maar dat was ook nodig om het te verwerken. Het is een soort rouwproces.”
Gerda Houdijk (82 jaar, mantelzorger) – Samen, september 2018
Lees verder
Volgende pagina