werkplezier
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Medewerkers en organisatie–
ontwikkeling
Voortbordurend op de missie en visie van ZorgSpectrum, hebben we veel energie en acties ingezet om het werkplezier te vergroten. Want zonder ‘Oog voor jou’ (collega’s) kunnen we met elkaar onze visie ‘Oog voor u’ (cliënten) niet waarmaken.

Groei in ons personeelsbestand
Werkplezier begint met voldoende collega’s. Bovendien biedt het hebben van voldoende collega’s ook een efficiënter dienstrooster. Er is daarom veel energie gestoken in de centrale werving. Hiervoor is een interim recruiter aangesteld zodat we nu beter zichtbaar zijn op de vacaturesites, maar ook zodat sollicitanten binnen één dag worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Samen onderzoeken we dan welke mogelijkheden het beste passen bij de kandidaat. Deze nieuwe aanpak heeft mooie resultaten opgeleverd! Want in 2018 hebben samen 376 nieuwe collega’s voor ZorgSpectrum gevonden. Een indrukwekkend getal, maar ook een belangrijk keerpunt.

Uitstroom blijft een aandachtspunt
In 2017 was onze uitstroom groter dan de instroom. Verheugend is dat in 2018 de instroom duidelijk hoger was dan de uitstroom. Toch blijft de relatief hoge uitstroom een belangrijk aandachtspunt. Daarom vragen we collega’s die ZorgSpectrum verlaten een enquête in te vullen waarin naar de reden van hun vertrek wordt gevraagd. De resultaten en verbeterpunten bespreken we elk kwartaal in het management. Voor het jaar 2019 gaan we daar nog meer aandacht aan besteden en zullen we niet alleen collega’s schriftelijk benaderen, maar ook telefonisch. Op die manier hopen we een nog beter beeld te krijgen hoe we medewerkers beter aan onze organisatie kunnen binden.

‘Welkom App’
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van de ‘Welkom App’. Met deze digitale app voor nieuwe medewerkers willen we collega’s nog vóór hun start een fijn welkom geven. De app geeft alle informatie die zij nodig hebben om een goede start te maken bij ZorgSpectrum. We zijn er trots op dat we de nieuwe app in maart 2019 kunnen lanceren!

Website Werken bij ZorgSpectrum
Er is een speciale website voor sollicitanten in ontwikkeling: ‘Werken bij ZorgSpectrum’. Op deze nieuwe website zullen vacatures overzichtelijk en makkelijk toegankelijk zijn en een goede indruk geven. Ook de werving van vrijwilligers krijgt hier een nadrukkelijker plek.

Leerhuis Spectrum
In september van 2018 is de eerste groep studenten in ‘Leerhuis Spectrum’ gestart; een samenwerking met het MBO Utrecht waarin we studenten intern opleiden voor de beroepen Verzorgende of Verpleegkundige. We hopen in 2019 met een volgende groep te gaan starten, zodat het gaat bruisen van de leeractiviteiten.

Aandachtspunten voor 2019
Helaas is het ziekteverzuim niet gedaald, ondanks het inzetten van verschillende acties. Ook in 2019 wordt dit een belangrijk aandachtsgebied. Daarnaast blijven we vol inzetten op recruitment.
Personeelssamenstelling per 31-12-2018
man
vrouw
Totaal
man fte
vrouw fte
Totaal fte
Stagiaire
14
76
90
11,13
56,51
67,64
Medewerkers
115
1362
1477
68,68
626,13
694,80
Totaal
129
1438
1567
79,80
682,64
762,44
Nicky Huizinga,
manager Medewerkers en organisatieontwikkeling
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Lees verder
Volgende pagina