matchmaking
Een mooie club mensen met enorme kennis van zowel klantvragen als onze ondersteunings mogelijkheden. Een stille kracht op de achtergrond die hard werkt om de organisatie naar buiten toe te profileren.
Regina Falck
manager Klant en marktontwikkeling
Klant en marktontwikkeling
Match tussen cliënt en diensten
Het team Klantadvies en Klantadministratie kreeg versterking en is nu goed in staat de toenemende vragen van nieuwe klanten en de vragen vanuit de organisatie het hoofd te bieden. Het is een team waar alle kennis over onze dienstverlening verzameld wordt en waar continu gezocht wordt naar het maken van de juiste match tussen de cliënt en onze diensten. Er is veel verbeterd in het administratieve proces waardoor zorgmedewerkers meer ontzorgd worden en onze cliëntgegevens completer zijn.

Folderlijn
Het team Communicatie heeft versterking gekregen. Hierdoor is het gelukt een prachtige nieuwe folderlijn te completeren. Deze folders zijn nu in alle locaties zichtbaar in nieuwe folderstandaards en zijn in ons netwerk verspreid. Daarnaast verschenen er drie edities van het magazine ‘Samen’, met onder andere mooie ervaringsverhalen van onze cliënten.

Budgetten voor specifieke zorgvragen
Vanuit het team Beleidsadvies is er een interne workshop georganiseerd voor zorgmedewerkers, artsen en psychologen om informatie te geven over het aanvragen van extra zorgbudget voor specifieke zorgvragen. Hierdoor kunnen we, waar nodig, intensievere zorg aanbieden aan complexe zorgvragen en (tijdelijk) meer behandeling bieden als een cliënt die bij ons woont, revalidatie nodig heeft. De intensievere zorg kan ook van toepassing zijn in de laatste levensfase.
Regina Falck,
manager Klant en marktontwikkeling
Een mooie club mensen met enorme kennis van zowel klantvragen als onze ondersteunings mogelijkheden. Een stille kracht op de achtergrond die hard werkt om de organisatie naar buiten toe te profileren.
Lees verder
Volgende pagina