ECD (Electronische Cliënten Dialoog)
Huisartsen
Elektronisch Cliëntendossier toegankelijk voor huisartsen
Huisartsen hebben toegang gekregen tot het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van ZorgSpectrum. Hierdoor is de zorg meteen op de hoogte als een huisarts gegevens invoert.
Lees meer bij ‘Tijdelijk bij ons’

Verwijzing naar Mobiel Geriatrisch Team en Specialist Ouderengeneeskunde
De Mobiel Geriatrische teams (MGT’s) mochten weer rekenen op veel verwijzingen van huisartsen. We hebben in verschillende huisartsenpraktijken een vast overlegmoment. Ook onze Specialisten Ouderengeneeskunde zijn regelmatig door de huisarts ingezet als deskundigen.
Lees meer bij ‘Behandeling en expertise’
Lees verder
Volgende pagina