gastvrijheid
Naast de zorg zijn aspecten zoals ambiance, bejegening, gastvrijheid, eten en drinken, frisse omgeving met een schone uitstraling belangrijk. Die facilitaire waarde willen we graag verhogen.
Marja de Graaf
manager Gastvrijheid en service
Gastvrijheid en service
Gastvrijheid en service wil graag de facilitaire waarde verhogen. Naast de zorg, zijn dit tenslotte ook belangrijke aspecten die bijdragen aan een positieve dienstverlening. Dat kan door aandacht te besteden aan de ambiance, bejegening, gastvrijheid, eten en drinken, de kwaliteit van het gebouw en een frisse omgeving met een schone uitstraling. Om aan deze ambitie te voldoen, hebben we in 2018 de nadruk gelegd op de volgende aspecten.

Linnenkamer
Een aantal taken is uitbesteed aan een externe leverancier, zodat we kleding van cliënten en bedrijfskleding efficiënter kunnen laten wassen. Ook het merken van de was van cliënten wordt verzorgd door de leverancier die in direct contact staat met de cliënt. De linnenkamers zijn daarom ontmanteld. De externe leverancier geeft alle gewassen kleding in de zorglocatie af. De schoonmaakmedewerkers leggen de gewassen kleding in de appartementen, zodat cliënten minder verschillende mensen in hun appartement hoeven te ontvangen.

Gebouwen
We hebben een kwaliteitsslag doorgevoerd in het technische beheer van de gebouwen. Daarvoor zijn er werkzaamheden binnen de technische dienst heringedeeld over alle panden. De functie van huismeester is ingevoerd. Zij vormen het aanspreekpunt  als het gaat om een schoon en veilig gebouw. Ook maken we gebruik van het Safety Register. In dit digitale systeem houden we alle documenten bij die te maken hebben met het beheer en veiligheid van de gebouwen, zoals keuringsrapporten, vergunningen en logboeken. Bovendien genereert het automatisch een signaal voor het controleren van veiligheidsmaatregelen, zoals het uitvoeren van de verlichtingscontrole bij de nooduitgang, of de controle van een brandblusser.

Zorgboodschap
Op alle groepswoningen is Zorgboodschap geïmplementeerd. Hierdoor kunnen de zorgmedewerkers rechtstreeks hun boodschappen bestellen en hun budget monitoren. Hierdoor kunnen zij sneller inspelen op de wensen van de cliënt als het gaat om de maaltijden.

Ziekteverzuim
Kwaliteit kan niet worden geleverd zonder onze deskundige medewerkers. Hoewel het goed is te constateren dat het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, moeten we constateren dat het percentage van 10,6% nog steeds hoog is. Langdurig verzuim is hiervan de oorzaak. Samen met de arbeidsdeskundige proberen we medewerkers zoveel als mogelijk te ondersteunen.
Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid
Een belangrijke taak van Gastvrijheid en service is het bewaken van de kwaliteit. Dat geldt ook voor werkzaamheden die worden uitbesteed. In 2018 hebben we aandacht besteed aan de volgende kwaliteitsverbeteringen.

Leverancierssamenwerkingen
Er zijn verbeteringen doorgevoerd over: het wassen van de gordijnen, het aanschaffen van meubels, er is een (onderhouds)contract met koffieleverancier Douwe Egberts afgesloten en er zijn verbeterafspraken gemaakt met de leverancier die onze hulpmiddelen verzorgt.

Kwaliteitsmetingen
Er hebben kwaliteitsmetingen plaatsgevonden op het gebied van hygiëne (HACCP) en schoonmaakbeleving. Vanuit deze metingen zijn er acties uitgezet in samenwerking met de hoofden van de zorg. Om de veiligheid te bewaken in de gebouwen maken we gebruik van een Safety Register. Waar deze eerst handmatig werd bijgehouden, is dit nu omgezet naar een digitaal hulpmiddel.

Duurzaamheid
In 2018 hebben we advies gevraagd of we onze gebouwen duurzamer kunnen inrichten. Dit heeft waardevolle tips opgeleverd. Zo worden de adviezen over het vervangen van de verlichting in 2019 uitgevoerd.
Ervarings
verhalen
Ellen Plooi, medewerker Gastvrijheid en service
“Er is de laatste jaren veel veranderd. Dat kan ook niet anders, want we zijn natuurlijk enorm gegroeid. Er wonen meer cliënten, er werken meer medewerkers en er zijn ook veel mensen die in de buurt wonen die komen eten. Dat vraagt een andere benadering. Daar zijn we goed op voorbereid.”
Een maaltijd is een beleving – Samen, december 2017
Marja de Graaf,
manager Gastvrijheid en service
Naast de zorg zijn aspecten zoals ambiance, bejegening, gastvrijheid, eten en drinken, frisse omgeving met een schone uitstraling belangrijk. Die facilitaire waarde willen we graag verhogen.
Lees verder
Volgende pagina