Bij u thuis
langer thuis
Margot Gerrits,
manager Bij u thuis
Ik zie bij mijn collega’s van Bij u thuis de drang, de wil om een belangrijk onderdeel van ZorgSpectrum te zijn dat goed inspeelt op de behoeften van onze thuiswonende cliënten.
Nieuw in 2018
Verzorgd Wonen
In Nieuwegein hebben wij in samenwerking met de gemeente en woningcorporaties een start gemaakt met het aanbieden van Verzorgd Wonen.

Verzorgd Wonen zijn sociale huurwoningen in bestaande appartementengebouwen. De woningen zijn aangepast, liggen nabij voorzieningen en er is hulp en zorg aanwezig. Het is een antwoord op de wens van veel inwoners van Nieuwegein om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Met de juiste indicatie kunnen inwoners inschrijven op woningen via woningnet.nl. Tot nu toe zijn er twee locaties in Nieuwegein waar Verzorgd Wonen mogelijk is: De Dichter aan de Richterslaan en twee torenflats op het Wenckebachplantsoen.

Dagbehandeling
Zeker ook het vermelden waard is het ontwikkelen van andere vormen van dagbehandeling op onze dagcentra om beter in te spelen op de veranderende vraag en behoefte van onze cliënten.

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat onze bezoekers steeds intensievere zorg nodig hebben omdat zij langer thuis blijven wonen. Dit leidde er soms toe dat we geen dagbehandeling meer konden bieden aan cliënten die beduidend meer zorg nodig hadden dan de gemiddelde bezoeker. We hebben daarom bij ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof een kleinschalige groep ingericht voor thuiswonende cliënten met een intensieve, lichamelijke zorgvraag.

Daarnaast steeg afgelopen jaar de vraag naar dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Tot voor kort was er in onze regio geen dagbehandeling voor deze doelgroep. Met deze toenemende vraag in gedachte, hebben we gezocht naar aansluiting bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. In 2018 hebben we ons middels een uitgebreide verkenning verdiept in deze specialistische vorm van dagbehandeling. Met de expertise die we in huis hebben, starten we in februari 2019 in Houten, in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis, met een kleinschalige groep.

Route optimaal
In 2018 heeft de implementatie van het project ‘Route optimaal’ in de wijkteams plaatsgevonden. Het doel was om de wijkverpleging efficiënter in te zetten. We wilden zowel de zorg als de routes naar cliënten zo efficiënt mogelijk indelen, zodat dit de meeste tijdwinst oplevert voor medewerkers én dus ook voor cliënten. Daarnaast wilden we hiermee een goed evenwicht bereiken tussen de kwaliteit van onze zorg en de financiële haalbaarheid. Dankzij de inspanningen van de teams zijn deze doelstellingen uit het project behaald. Een resultaat om trots op te zijn.
route optimaal
Kwaliteit
Om ervoor te zorgen dat onze kwaliteit aangesloten blijft op de behoeften van onze cliënten, scholen en toetsen we niet alleen intern. We halen ook informatie op bij de cliënt. Afgelopen najaar zijn we hier actief mee aan de slag gegaan door onze cliënten in de wijkverpleging te vragen ons inzicht te geven in de wijze waarop zij onze hulp ervaren.
Door middel van enquêtelijsten en gesprekken krijgen we helder hoe deze inzet gewaardeerd wordt en waar we ons kunnen en moeten verbeteren. Deze geven ons handvatten om ons werk toe te spitsen op de prioriteiten van de cliënt.
Ervarings
verhalen
Hannie Teseling, Parkinsonisme
“Ik vind het leuk met de mannen. Ik ben de enige vrouw en de jongste van de groep. Het is leuk om ervaringen uit te wisselen en het helpt met het acceptatieproces. Ik hoor wel eens verhalen en dan denk ik: er zijn ergere dingen dan mijn situatie.”
Samen Verder – Samen, september 2018
Verzorgd Wonen
Dit najaar start het Verzorgd Wonen concept in Nieuwegein onder meer bij het Wenckebachplantsoen. De flats hebben een mooie ligging middenin de wijk Jutphaas Wijkersloot. Winkelcentrum Makado is op loopafstand, de bushalte is vlakbij en Cityplaza is snel en makkelijk bereikbaar. Ook zijn er een ontmoetingsruimte voor wijkbewoners en een wijkpost van ZorgSpectrum gevestigd.
Oost West Thuis Best – Samen, september 2018
Lees verder
Volgende pagina