Tijdelijk
bij ons
Benieuwd waarom het belangrijk is dat cliënten kunnen logeren? Marja vertelt het u graag. Bekijk dan bovenstaande video.
Als uw mantelzorger bijvoorbeeld een adempauze nodig heeft, dan kunt u hier logeren.
Veel mensen kunnen nog zelfstandig thuis wonen, bijvoorbeeld door de hulp van hun partner of kinderen. Maar als dat tijdelijk niet kan, dan bestaat er de mogelijkheid om te logeren via ‘Tijdelijk bij ons’. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat of af en toe de tijd nodig heeft om tot rust te komen. Dat kan eenmalig of een aantal keren per jaar, voor een periode van enkele dagen of een paar weken.

Om voor de logeermogelijkheid in aanmerking te komen, heeft de cliënt een Wlz-zorgindicatie (Wet langdurige zorg) nodig of toestemming vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente.

Bovendien is er met de gemeente Nieuwegein sinds 2017 een aanvullende afspraak gemaakt om de mantelzorger te ondersteunen. Het is mogelijk om zonder indicatie te logeren in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk en De Geinsche Hof. Hiervoor geldt alleen een eigen bijdrage van € 5,- per dag.In het jaar 2017 hebben 9 inwoners vanuit Nieuwegein van dit aanbod gebruik gemaakt.
Lees verder
Nieuw thuis