Overdag bij ons
Benieuwd hoe Gerard zijn bezoeken aan de Parkinson dagbehandeling ervaart? En hoe hij daarbij wordt begeleid door medewerker welzijn en activering Desiree en muziektherapeut Rob? Bekijk dan bovenstaande video.
Iedereen ervaart Parkinson op zijn manier. Daarom vraag je aan elkaar ‘Hoe doe jij dat?’
Als mensen meer behoefte hebben aan een vast dagritme, meer sociale contacten willen of ondersteuning nodig hebben in het stimuleren van zelfvertrouwen, is er de mogelijkheid de dagactiviteiten te bezoeken. Bij ZorgSpectrum noemen we dit ‘Overdag bij ons’. Mensen wonen dan zelfstandig, maar bezoeken overdag één of meerdere dagdelen per week onze locatie. Als er sprake is van lichamelijke beperkingen, zijn er ook behandeltherapieën mogelijk. Er zijn speciale dagprogramma’s voor mensen met de ziekte van Parkinson, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een visuele beperking.

Vanwege de toenemende behoefte en de positieve ervaringen en resultaten op de Parkinson Dagbehandelingsgroep in Nieuwegein, is sinds november 2017 ook in Houten eendagbehandelingsgroep gestart voor mensen met Parkinson(isme) in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis.

Er worden in groepsverband verschillende therapievormen aangeboden die zijn afgestemd op de persoonlijke leerdoelen van de cliënten. Veel cliënten geven aan een meerwaarde te ervaren door sámen met anderen die de ziekte van Parkinson hebben de dagactiviteiten te bezoeken. Door ervaringen te delen, maar ook door samen te trainen aan het zoveel mogelijk behouden van lichaamsfuncties die nodig zijn in het dagelijks leven.
Lees verder
Herstel bij ons