Samenstelling personeel
8,7% mannen in de zorg
Een stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren. Een mooie ontwikkeling met meer diversiteit in de personeelssamenstelling. Bovendien hopen we dat de zorgsector ook aantrekkelijker wordt voor mannen en daarmee nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt.
Kengetallen medewerkers 2017 (gemiddelden)
Eenheden (aantal, fte of %)
Aantal medewerkers
1.728
Aantal fte’s
700,61
Uitstroom medewerkers in fte’s
89,39
Instroom medewerkers in fte’s
77,31
Percentage vrouwen
91,3%
Percentage mannen
8,7%
Aantal actieve vrijwilligers
604
Aantal stagiairs
167
Stijgend aantal stagiairs met ruim 200%
Het aantal stagiairs is met 214% gestegen (van 78 in het jaar 2016 naar 167 in 2017). ZorgSpectrum wil dat de organisatie bruist van stagiairs en leerlingen! Zij zijn onze medewerkers van de toekomst en we begeleiden hen daar graag bij. Een baangarantie na een stage bij ZorgSpectrum biedt kansen voor het oplossen van het toekomstig personeelstekort.
Verdeling medewerkers per bedrijfseenheid
Aantal medewerkers
31-12-2017
Fte’s
31-12-2017
Zorg
Bij u thuis
259
112,77
Tijdelijk bij ons
134
65,66
Nieuw thuis
541
292,34
Ondersteunende diensten
Behandeling en expertise
84
49,20
Gastvrijheid en service
131
67,17
Overige ondersteunende diensten
126
64,09
Totaal
1275
651,2