Nieuw thuis
Benieuwd hoe Ina zorgt dat een grote groep cliënten geniet van een ontspannen woensdagmiddag? Bekijk dan bovenstaande video of lees het uitgebreide interview met een van de locatieteams Welzijn en activering.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en prettig voelt.
Als zelfstandig wonen met ondersteuning thuis niet meer kan, biedt ZorgSpectrum de mogelijkheid voor een ‘nieuw thuis’. Naast zorg en behandeling kunnen mensen in hun nieuwe woonomgeving rekenen op privacy, comfort en begrip. Voor mensen met dementie is het mogelijk om te wonen in een kleinschalige woonvorm.

Rust in de roosters
In het jaar 2017 is binnen de bedrijfseenheid Nieuw thuis het project Rust in de Roosters gestart. Doel van het project is ervoor te zorgen dat we een constant goede kwaliteit van zorg blijven bieden aan onze cliënten door meer rust in de roosters van de zorgteams te creëren. Dit gebeurde in fases en uiteraard weer sámen met de zorgteams.
In de opstartfase is vooral gekeken naar waar het beter kon en zijn er met elkaar oplossingen bedacht. In de tweede fase zijn de oplossingen doorgevoerd op de werkvloer. Het eindresultaat betekende een helder overzicht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een nieuw en eenvoudig rooster- en planproces met duidelijke normen, een dienstenpatroon dat voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen en medewerkers die op tijd inzicht hebben in hun resultaten!

Welzijn: een belangrijk component in ieders leven
Ieder mens is uniek. Naast de ondersteuning en behandeling die wij bieden, is het welzijnscomponent een belangrijke factor in ieders leven. Daarom zijn er teams Welzijn en activering die ervoor zorgen dat geen dag hetzelfde is. Zij organiseren groepsactiviteiten en individuele activiteiten om zo aan te kunnen sluiten bij ieders wensen. Het is tenslotte belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk de activiteiten kan blijven doen die voor hem of haar van waarde zijn. Voor de een is dat een hobbyclub, voor de ander het zingen in een koor en weer een ander maakt  graag  een wandeling. Maatwerk, daar gaat het om!