Ken-
getallen
cliënten
Er is 97% meer gebruik gemaakt van logeerproducten...
+97%
...van 243 dagen in 2016 naar 479 dagen in 2017.
5,3 dagen kortere ligduur gemiddeld op GRZ
5,3
dagen
In 2016 was de gemiddelde ligduur 46,9 dagen. In 2017 was dat 41,6 dagen.
Cijfer cliënt-
tevredenheid
voor Revalidatie en herstel
Voor de volledige cliëntgetallen 2017, bekijk deze pagina op een groter scherm of kantel je mobieltje.
Cliëntgetallen 2017
Bij u thuis
Aantal unieke cliënten in 2017
Gemiddelde leeftijd in 2017
Geleverde zorg
Eenheden (uren, dagen of dagdelen)
Wijkverpleging (ZVW en Wlz, incl. inzet MGT-casemanagers)
748
52690
uur
Huishoudelijke hulp (Wmo)
386
27931
uur
Individuele begeleiding (Wlz en Wmo)
16
1130
uur
Volledig pakket thuis (Wlz)
68
18648
dagen
Beschut thuis (Wmo en Wlz)
47
9923
dagen
Bezig bij ons (groepsactiviteiten, Wmo, WlZ en subsidieregeling)
242
29318
dagdelen
Totaal
1261
80,9
Tijdelijk bij ons
Aantal unieke cliënten in 2017
Gemiddelde leeftijd in 2017
Geleverde zorg
Eenheden (uren, dagen of dagdelen)
Tijdelijk bij ons (Elv)
194
80,9
7148
dagen
Tijdelijk bij ons (Wmo, Wlz)
136
82,9
7793
dagen
Herstel bij ons (GRZ)
558
79,7
24259
dagen
Totaal
636
79,7
Nieuw thuis
Aantal unieke cliënten in 2017
Gemiddelde leeftijd in 2017
Geleverde zorg
Eenheden (uren, dagen of dagdelen)
Wonen met intensieve zorg en behandeling (Wlz)
190
40164
dagen
Kleinschalig wonen (Wlz)
413
103436
dagen
Beschut wonen zonder behandeling (Wlz)
119
30793
dagen
Totaal
697
83,9
Behandeling en expertise
Aantal unieke cliënten in 2017
Gemiddelde leeftijd in 2017
Geleverde zorg
Eenheden (uren, dagen of dagdelen)
Mobiel Geriatrisch Team – behandeling
371
741
uur
Senioren fitness
91
2272
keer
Totaal
Betekenis afkortingen
Elv
Eerstelijnsverblijf
GRZ
Geriatrische revalidatiezorg
Wlz
Wet langdurige zorg
Wmo
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zvw
Zorgverzekeringswet
Lees verder
Financiën