Herstel bij ons
Benieuwd naar de ervaring van cliënt Arthur tijdens zijn herstel? En welke behandelaren zich inzetten om hem daarbij te ondersteunen? Bekijk dan bovenstaande video.
Ik kom er straks heel gespierd uit als een Arie Boomsma, maar dan zonder tatoeages.
Naarmate mensen ouder worden, neemt ook de kans toe dat er een langere herstelperiode nodig is na een operatie of ziekte. Soms lukt dat niet in de thuissituatie. Mensen kunnen dan terecht om te herstellen bij ‘Herstel bij ons’. Zodra er sprake is van intensieve zorg na ziekte en er aanvullende therapieën nodig zijn, dan spreken we niet meer van herstellen, maar van revalideren. Voor beiden kan men bij ZorgSpectrum terecht. Bijvoorbeeld als er sprake is van een longontsteking, om te herstellen na een heupoperatie of na een beroerte.

Groei in ELV (eerstelijnsverblijf)
In het jaar 2017 is het aantal cliënten dat bij ZorgSpectrum komt om te herstellen met 47% gegroeid. Een belangrijke reden hiervoor is dat cliënten, bijvoorbeeld na een longontsteking of na een val, geen specifieke ziekenhuisbehandeling nodig hebben, maar wél wat extra ondersteuning kunnen gebruiken voordat zij weer zelfstandig kunnen wonen. We verwachten dat deze ontwikkeling in 2018 zal doorzetten.

Revalideren in combinatie met dementie
ZorgSpectrum beschikt over een specifieke revalidatie-afdeling voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het zorg- en behandelteam is specifiek opgeleid om deze groep te begeleiden en te ondersteunen in hun revalidatieproces. Anders dan bij een regulier revalidatietraject, verblijven revalidanten dan op een afdeling met een gezamenlijke huiskamer en keuken zodat er meer toezicht is en men in een veilige omgeving kan revalideren. We beschikten in december 2017 over zeven kamers in ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof.

Gedurende het jaar 2017 is de vraag naar deze revalidatieplaatsen in de regio toegenomen. ZorgSpectrum had al eerder de wens om dit aantal uit te breiden, maar er was hiervoor nog geen mogelijkheid. Toen eind december 2017 bleek dat de samenwerking met Altrecht rondom de gezamenlijke ontwikkeling van de afdeling ‘psychiatrie en dementie’ op ZorgSpectrum locatie Vreeswijk kwam te vervallen, bleek dit een zeer geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal revalidatieplaatsen voor mensen met dementie.

Eind 2017 zijn hiervoor dan ook de bouwtechnische voorbereidingen gestart waarmee het aantal plaatsen in januari 2018 uitgebreid kon worden van 7 naar 16 kamers.

Bevordering van het herstel
Herstellen en revalideren doet de cliënt niet alleen. Vaak zijn het ook de mantelzorgers die een belangrijke en stimulerende rol hebben in het herstelproces. In 2017 hebben we daarom gewerkt aan het extra ondersteunen en betrekken van de mantelzorger tijdens het herstel- en revalidatieproces zelf, maar ook voor de periode daarna in de thuissituatie. Zo zijn er meeloopdagen geïntroduceerd voor de mantelzorger zodat de mantelzorger bij de behandelingen aanwezig kan zijn en zo tips kan krijgen hoe zij hun naaste kunnen ondersteunen. Ook zijn er revalidatieapps beschikbaar om gerichte trainingen te kunnen volgen.

Specifieke deskundigheid
ZorgSpectrum heeft een grote deskundigheid opgebouwd als het gaat om ervaring rondom chronische ziekten. Om die deskundigheid te bundelen in een fase waarin iemand tijdelijk bij ZorgSpectrum verblijft om te herstellen of revalideren, zijn de locaties ingericht op hun specifieke deskundigheid:

Nieuwegein:
 • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof (Vuurscheschans 75)
  Specialisme o.a. beroerte, tumoren en speciale afdeling voor revalideren in combinatie met geheugenproblematiek/dementie
 • ZorgSpectrum locatie St. Antonius ziekenhuis (Koekoekslaan 1, afdeling B3)
  Specialisme o.a. amputaties, nierfalen en (heup)orthopedie

Houten:
 • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (Het Kant 193)
  Specialisme o.a. oncologische ingrepen

Vianen:
 • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein (Hof van Batenstein 1)
  In deze locatie kunt u uitsluitend herstellen en niet revalideren