Bij u thuis
De wijkverpleging heeft een optimalere route om cliënten thuis te ondersteunen
Voor cliënten die nog zelfstandig wonen, maar licht aanvullende of intensieve ondersteuning nodig hebben, is er ZorgSpectrum Bij u thuis. Er komt dan professionele zorg bij de cliënt thuis. Bijvoorbeeld voor het geven van persoonlijke zorg (zoals hulp bij wassen en aankleden, het verzorgen van een wond, het druppelen van de ogen) of hulp bij het huishouden. Maar ook voor intensieve zorg en ondersteuning of palliatieve zorg komen wij bij cliënten thuis.

Route optimaal voor de wijkverpleging
Het jaar 2017 heeft voor Bij u thuis vrijwel volledig in het teken gestaan van het project ‘Route optimaal’. Met dit project is gewerkt aan het verbeteren van de balans tussen kwaliteit van zorg en een optimale route van de medewerker. Door efficiënter het werk te plannen, konden we deze balans in relatie tot kwaliteit van zorg optimaliseren. In 2017 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Om ons daarbij te begeleiden, is er een extern bureau benaderd, P5COM, met ondersteuning van interne projectleiders.

De belangrijkste doelstellingen voor dit project:
  • Ontwikkeling van een visie op de wijkverpleging
  • Efficiënte routes voor de verzorgenden en verpleegkundigen
  • Betrouwbare en tijdige financiële informatie zodat hoofden wijkteams hierop kunnen (bij)sturen
  • Een goede balans tussen zorg die kwalitatief goed is maar die ook financieel haalbaar is
  • Meer verantwoordelijkheid bij medewerkers wijkteams en gedeeld ‘eigenaarschap’

Succesvolle implementatie
Eind 2017 was het project nog niet volledig afgerond, maar we zien wel al een mooie ontwikkeling. Zo nemen teamleden zelf het initiatief om de cliëntenroutes zo efficiënt mogelijk in te delen en kijken zij kritisch mee of de zorg voor cliënten nog verloopt binnen de vastgestelde afspraken. Eventuele wijzigingen worden met de cliënt, en indien wenselijk met de mantelzorger, besproken en schriftelijk vastgelegd. Tot slot is er een productiviteit-dashboard met elkaar bepaald. Dit dashboard stelt het team in staat zijn eigen productiviteit te volgen. Aan de hand van dit dashboard kan worden geanalyseerd waarom doelstellingen wel of niet zijn behaald. Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar in gesprek zijn en vragen aan elkaar stellen zoals: ‘Waarom bij de één wel en bij de ander niet? Wat kunnen we van elkaar leren zodat iedereen de doelstellingen behaalt?’
Lees verder
Beschut thuis