divider

Zorgespectrum ParkinsonCafe LR MG 0293Banner

Parkinsoncafé

Voor wie?

Het Parkinsoncafé is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere belangstellenden. Maandelijks kunt u in Nieuwegein terecht. De aanwezigen praten over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst wordt verzorgd door deskundigen en door de bezoekers zelf.

Vergoeding?

U kunt het Parkinsoncafé kosteloos te bezoeken.

Waar?

Het Parkinsoncafé is één keer per maand op maandagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten hebben een vaste tijdsindeling:
14.00-14.30 uur: ontvangst met koffie en thee
14.30-15.00 uur: inleiding op het thema
15.00-15.30 uur: pauze met thee en koffie
15.30-16.00 uur: gelegenheid tot vragen en discussie

De bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal (Arsenaal) van Fort Vreeswijk:
Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein (zie ook www.fortvreeswijk.nl)

Wanneer?

 • Maandag 21 januari 2019
  Workshop ‘Opstaan na vallen, en voorkómen van vallen’ door de fysiotherapeuten en ergotherapeut van ZorgSpectrum.

 • Maandag 18 februari 2019
  Na de bijeenkomst van januari kunnen we het aan: een workshop boksen!

 • Maandag 18 maart 2019
  Parkinson heb je niet alleen. Het Steunpunt Mantelzorg licht toe welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor mantelzorgers.

 • Maandag 15 april 2019
  De ziekte van Parkinson heeft vaak grote impact op de relatie tussen partners. Een psycholoog vertelt en gaat in gesprek met de zaal.

 • Maandag 13 mei 2019
  Is Parkinson nou erfelijk of niet? Een deskundige van het Centre for Human Drug Research legt het uit.

 • Maandag 17 juni 2019
  Parkinsonkenmerken en stress beïnvloeden elkaar wederzijds. Hoe ga je het beste om met stress? Een mindfulness-trainer aan het woord.

 • Maandag 16 september 2019
  Vandaag kijken we naar de ParkinsonTV-uitzending over Acceptatie, en we praten er met elkaar over na.

 • Maandag 14 oktober 2019
  Uitleg over de mogelijkheden van ‘Professionals in NAH’, een organisatie die thuis psychosociale begeleiding biedt aan mensen met NAH en sinds 2018 ook aan mensen met Parkinson.

 • Maandag 18 november 2019
  Wat heeft u altijd al willen weten over de ziekte van Parkinson? De gespecialiseerde ParkinsonNet-neuroloog beantwoordt uw vragen.

 • Maandag 16 december 2019
  Jaarafsluiting.

footer boog