divider

Corona: op weg naar het nieuwe normaal 


Het Kabinet heeft aangekondigd alle corona-maatregelen op te heffen. Het staat (zorg)organisaties vrij om zelf hygiëne-maatregelen te treffen indien de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere corona-besmettingen, maar ook als het gaat om een uitbraak van griep of norovirus. Bij ZorgSpectrum zijn er verschillende groepen bewoners en cliënten. Er zijn bewoners die langdurig in een locatie wonen, er zijn revalidanten die tijdelijk verblijven, er zijn bezoekers van de dagcentra en er zijn cliënten die thuis wonen maar wel zorg en ondersteuning ontvangen. We hebben er daarom voor gekozen de maatregelen toe te spitsen op basis van de woon- en verblijfsituatie. Hieronder kunt u lezen welke maatregelen wij per 16 maart 2023 hanteren. 

Voor cliënten in de thuissituatie
Cliënten in de wijkverpleging met twee of meer klachten, passend bij een COVID-19 besmetting, worden niet door ons getest. De zorgmedewerker of behandelaar die in de thuissituatie komt, en zich bevindt binnen anderhalve meter afstand van de cliënt, draagt een mondneusmasker en past goede handhygiëne toe. Dit geldt zowel bij een vermoeden van besmetting als van een geconstateerde besmetting. Voor cliënten die de dagcentra bezoeken of een van de groepsactiviteiten (fitness, Parkinsonboksen, etc.) geldt dat er met twee of meer klachten, passend bij een COVID-19 besmetting, thuis of op locatie een sneltest wordt afgenomen. Bij een positieve test blijft de bezoeker thuis. 24 uur na het verdwijnen van de klachten, of maximaal 5 dagen na start van de klachten, is de bezoeker weer van harte welkom op het dagcentrum of kunnen zij weer deelnemen aan de groepsactiviteit.

Voor cliënten die bij ons revalideren (tijdelijk verblijf)
Bij cliënten met twee of meer klachten, passend bij een COVID-19 besmetting, wordt een sneltest afgenomen. De cliënt met klachten blijft op de kamer: tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten, of maximaal 5 dagen na start van de klachten. Of de cliënt wel of niet naar behandelruimte kan gaan, wordt per individuele situatie besproken met de afdelingsarts. De cliënt kan gewoon met bezoekers naar buiten.

Cliënten die bij ons wonen
Voor alle bewoners geldt: met twee of meer klachten, passend bij een COVID-19 besmetting, wordt een sneltest afgenomen. We onderscheiden verschillend beleid bij de twee woonvarianten:
* Individueel wonen en somatiek
Bewoners waar dit mogelijk voor is, blijven op de kamer: tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten, of maximaal 5 dagen na start van de klachten. De bewoner kan gewoon met bezoekers naar buiten.
* Groepswonen (psychogeriatrie)
Wanneer twee of meer bewoners van groepswonen positief testen gelden de volgende regels: bewoners met (verdenking op) COVID-19 hebben bewegingsvrijheid binnen de afdeling. Ook kunnen bewoners samen met hun bezoekers gewoon naar buiten omdat dit de verspreiding van COVID-19 binnen de woning niet of nauwelijks zal beïnvloeden.

Wij rekenen op uw begrip
Hoewel we zoveel als mogelijk het landelijk beleid volgen, blijven we alert als het gaat om hygiënemaatregelen en willen we onderlinge besmettingen voorkomen. Uit bescherming van de gezondheid van cliënten, maar ook die van collega’s. Wij verzoeken u daarom uw bezoek uit te stellen bij klachten en de basisregels rond (hand)hygiëne toe te blijven passen. Dank u wel.

Indien u vragen heeft over dit bericht, dan kunt u hiervoor terecht bij de Manager Zorg en welzijn van de afdeling of woning waar uw naaste verblijft, of bij de wijkverpleging.

footer boog