divider

Herhaalprik tegen corona 


Iedereen in Nederland van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins. Ook ZorgSpectrum stelt cliënten die bij ons wonen of tijdelijk verblijven èn die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde vallen in de gelegenheid een corona-boostervaccinatie te ontvangen. Cliënten die onder behandeling zijn van hun eigen huisarts, ontvangen de oproep via hun huisarts of via de GGD.  

Waarom de mogelijkheid voor een extra coronavaccinatie?
Nu het weer kouder wordt en virussen sneller actief worden, zien wij helaas ook het aantal corona-besmettingen landelijk toenemen. De minister heeft besloten om dit najaar iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik tegen corona te bieden. Deze herhaalprik bieden wij uit voorzorg aan, om een opleving van het coronavirus tegen te gaan.

Werkwijze
De datum waarop de corona-vaccinaties worden aangeboden, zijn per locatie en/of team verschillend. Cliënten worden via de manager van de woning of afdeling waar zij wonen of tijdelijk verblijven, geïnformeerd over de datum en het tijdstip.

Hygiëne blijft van groot belang
Het bieden van een veilige woon- en werkomgeving is niet alleen in het belang voor u zelf en cliënten, maar ook voor de gezondheid van medewerkers. Daarom blijven wij uw aandacht vragen voor de hygiëneregels.

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u terecht bij de manager van de woning of afdeling waar uw naaste woont of tijdelijk verblijft.

 

footer boog