divider

Voorbereiding vaccinatiecampagne en quarantainetijd cliënten 


We zijn blij te merken dat het aantal corona-besmettingen daalt en dáár waar er wel besmettingen zijn, zijn de ziekteverschijnselen minder zwaar van aard.
Toch hebben we de afgelopen twee jaar in het najaar geconstateerd dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Daarom worden er landelijk voorbereidingen getroffen om de stijging zoveel als mogelijk te beperken of te voorkomen. Ook ZorgSpectrum buigt zich over dergelijke maatregelen. In dit bericht leest u meer over de stand van zaken.


Vaccinatiecampagne ministerie van VWS
Onlangs heeft de minister van VWS besloten dat er in het najaar gestart wordt met een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19. Deze campagne is gericht op ouderen vanaf 60 jaar, medische risico groepen en zorgmedewerkers. De richtlijn blijft dat er drie maanden moet zijn verstreken sinds de laatste coronavaccinatie of sinds de laatste coronabesmetting.

Aangepast vaccin in het najaar voor cliënten
In het najaar bieden we cliënten een aangepast vaccin aan. Wanneer en op welke wijze we dat gaan doen is nog niet bekend. Daarom bieden we op dit moment geen boosterprikken meer aan cliënten aan die nog geen vierde prik hebben gehad. Reden hiervoor is dat de nieuwe prik minimaal drie maanden ná de laatste vaccinatie moet worden gegeven.
Zodra er meer informatie is, zullen we dit met u delen.

Quarantainetijd voor cliënten
Voor cliënten die positief zijn getest op Corona houden we nog steeds een quarantaineperiode aan van 7 dagen. Gezien de kwetsbaarheid van onze populatie en het minder functioneren van het immuunsysteem lijkt 7 dagen een veilige en haalbare periode.

Standaard brief naar cliënten en mantelzorgers
Bij uitbraken op locatie was het gebruikelijk een standaardbrief te versturen naar cliënten en 1e contactpersonen. Vanaf heden bepaalt het kernteam/de manager of deze procedure gewenst is of dat een rode hand met instructies bij de deur volstaat.

Basismaatregelen
We hopen dat we het huidig aantal besmettingen met elkaar onder controle kunnen houden. In het belang van ieders gezondheid, verzoeken wij daarom alle bezoekers zich aan de basismaatregelen te houden. Bent u op vakantie geweest of heeft u een festiviteit bijgewoond waar veel mensen waren? Dan is het raadzaam een corona-zelftest te doen voordat u op bezoek komt bij uw naaste. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking . 

footer boog