divider

Mondkapjesplicht vervalt per 20 april 2022

Goed nieuws: alleen nog mondkapjes in uitzonderingssituatie

Eerder was de mondkapjesplicht al vervallen voor cliënten en bezoekers. Vanaf woensdag 20 april 2022 is het dragen van een mondkapje ook niet meer verplicht voor medewerkers, behalve in specifieke situaties. We zijn blij dit besluit te kunnen nemen zodat het werkcomfort van collega’s aanzienlijk verbetert. Ook voor cliënten en bezoekers is het fijn weer gezichten te kunnen zien en persoonlijker met elkaar te kunnen praten.

Ziekteverzuim en aantal besmettingen
Hoewel het ziekteverzuim onder collega’s van ZorgSpectrum nog steeds relatief hoog is, zien wij wel een duidelijk dalende lijn. Ook het aantal (corona) besmettingen onder zowel cliënten als collega’s neemt af. Daarnaast stabiliseert landelijk het aantal besmettingen binnen de verpleeghuizen. Het geeft ons het vertrouwen deze versoepeling door te kunnen voeren.

Uitzonderingssituaties
Er zijn uitzonderingen waardoor collega’s wél een mondkapje moeten dragen. Deze zijn als volgt:  

  • Er zijn één of meerdere cliënten en/of collega's binnen het team besmet met corona. In die situatie zal het team bepalen dat het veiliger is om weer (tijdelijk) mondkapjes te dragen.
  • Indien de cliënt hier zelf om vraagt.

Zowel collega’s als cliënten kunnen altijd beslissen ervoor te kiezen een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij zichzelf niet fit voelen en anderen willen beschermen.

Sámen zorgen we een veilige woon- en werkomgeving
Zoals eerder is aangegeven, zorgen we mèt elkaar voor een veilige woon- en werkomgeving. Dat betekent dat we iedereen vragen om zich te houden aan de basismaatregelen rondom hygiëne. Bezoekers vragen wij om bij gezondheidsklachten hun bezoek uit te stellen om daarmee het risico op besmetting te beperken. Laten we goed zorgen voor elkaar en deze periode sámen doorkomen.

Dank voor uw medewerking
Graag bedanken we u voor uw geduld in de afgelopen periode. Een bijzondere periode waarin wij continu een beroep moesten doen op uw flexibiliteit rondom de maatregelen die steeds veranderden en die wij moesten afstemmen op de actuele situatie in de locaties. Wij beseffen dat dit voor cliënten en bezoekers niet altijd prettig was. 
De gezondheid van cliënten en collega’s stond in alle besluitvorming echter altijd voorop.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft. Of de manager van het wijkteam als u thuis woont.

De ‘veelgestelde vragen’ worden deze week aangepast naar de nieuwe situatie per 20 april 2022.

footer boog