divider

Tweede boostervaccinatie voor cliënten vanaf 23 maart 2022

Vanaf 23 maart 2022 stellen wij cliënten in de gelegenheid een extra coronavaccinatie te ontvangen (tweede boostervaccinatie). Cliënten van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is, krijgen de mogelijkheid deze vaccinatie via de huisarts ontvangen. Cliënten en hun 1e contactpersonen hebben 8 maart bericht ontvangen over de werkwijze.

Besluit Kabinet en Gezondheidsraad
Eerder heeft het Kabinet aangegeven dat vanaf 26 februari mensen van 70 jaar en ouder en bewoners van verpleeghuizen in de gelegenheid worden gesteld een extra coronavaccinatie toegediend te krijgen (een tweede ‘boosterprik’). De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik. Het besluit van het Kabinet komt overeen met het advies van de Gezondheidsraad om alleen aan specifieke groepen en niet alle 18-plussers de herhaalprik aan te bieden.

Waarom de mogelijkheid voor een extra coronavaccinatie?
De bescherming van eerdere vaccinaties tegen het coronavirus neemt het snelst af bij mensen vanaf 70 jaar en kwetsbare doelgroepen. Daarom krijgt u uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. Dat is belangrijk omdat onder sommige leeftijdsgroepen het aantal besmettingen nog toeneemt.

Verzoek: hygiëne blijft van groot belang
Het bieden van een veilige werkomgeving voor collega’s is niet alleen in het belang van hen, maar ook voor cliënten. Daarom blijven wij uw aandacht vragen voor de hygiëneregels. Naast het regelmatig wassen van de handen, is ook het dragen van een mondkapje door bezoekers een belangrijk beschermingsmiddel. Het dragen van een mondkapje is weliswaar niet verplicht, maar bij milde klachten is het fijn als u uit voorzorg een mondkapje draagt of tijdelijk niet op bezoek komt. Dit geldt in ieder geval tot zo’n twee weken nadat de tweede boostervaccinatie heeft plaatsgevonden.

footer boog