divider

Versoepelingen corona-maatregelen per vrijdag 25 februari 2022


Wij zijn verheugd opnieuw versoepelingen aan te kondigen in de corona-maatregelen.
In dit bericht geven wij hiervan een samenvatting. Cliënten en 1e contactpersonen zijn inmiddels persoonlijk van deze wijzigingen op de hoogte gesteld.  

  • Mondkapjes bezoekers niet meer verplicht
  • Aantal bezoekers onbeperkt

Met ingang van 25 februari 2022 is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht voor bezoekers. Uiteraard staat het u vrij om deze wel te dragen als u zich daar comfortabel bij voelt.  Ook het aantal bezoekers dat cliënten in hun woning of kamer mogen ontvangen, is onbeperkt. Alle zorgprofessionals van ZorgSpectrum blijven echter het mondkapje nog dragen.
Om ons te helpen het risico op besmetting te beperken, blijven wij bezoekers adviseren om niet op bezoek te komen bij gezondheidsklachten. Een goed alternatief is het doen van een zelftest voordat zij op bezoek komen. Tot slot blijft het landelijk advies van kracht om een mondkapje te dragen als de 1,5 meter niet aangehouden kan worden.

  • De 1,5 meter afstand blijven wij hanteren in een aantal ruimtes

Vanaf 25 februari laten wij op de meeste plaatsen de 1,5 meter maatregel los. Een uitzondering geldt op plaatsen waar het niet mogelijk is om dan het mondkapje op te houden. Dan blijven wij de 1,5 meter afstand wel hanteren. Dit doen wij om het risico op onderlinge besmetting te beperken in een omgeving waar veel kwetsbare ouderen bij elkaar komen. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand nog steeds geldt in het Grand café, Petit café, ontmoetingsruimten en dagcentra. Indien u zit, mag het mondkapje af. Deze afspraak geldt in ieder geval tot 15 maart 2022, wanneer de volgende persconferentie vanuit het Kabinet staat gepland. 

Tijdelijk bij ons locaties in Utrecht (De Hoogstraat) en Nieuwegein (St. Antonius Ziekenhuis)
Bovenstaande maatregelen gelden specifiek op de ZorgSpectrum-afdelingen binnen deze locaties. In alle overige ruimtes gelden de regelingen die in het revalidatiecentrum en ziekenhuis van toepassing zijn.

Vragen?
Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u deze stellen aan de manager van de woning of afdeling waar uw naaste verblijft of woont, of met de wijkzorg.
De veelgestelde vragen zullen in de loop van volgende week worden aangepast aan de situatie per 25 februari 2022.

footer boog