divider

Maatregelen na persconferentie 25 januari 2022

Wij zijn verheugd enkele versoepelingen te kunnen aankondigen in de locaties met ingang van 26 januari 2022. Dit naar aanleiding van de gewijzigde Kabinetsmaatregelen die tijdens de persconferentie van 25 januari jl. zijn gepresenteerd.

Locaties met een Grand café
Het is fijn nieuws dat u en uw naasten weer met elkaar een kopje koffie kunnen drinken of wat kunnen eten in het Grand café. Uiteraard willen we dat wel op een veilige manier doen. Daarom blijven we de 1,5 meter afstand hanteren. Als u aan tafel plaatsneemt, mag het mondkapje af. Als u zich verplaatst, draagt u opnieuw het medisch mondkapje. We hanteren in de Grand cafés een maximum aantal bezoekers op basis van de grootte van de ruimte.

Quarantaine- en testbeleid voor cliënten
Op basis van de huidige maatregelen, is het quarantainebeleid voor cliënten aangepast. Cliënten en 1e contactpersonen zijn hierover per brief geïnformeerd.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Vanzelfsprekend zijn wij blij weer geleidelijke versoepelingen door te kunnen voeren. Toch plaatsen wij hierbij ook een kanttekening. Wij zien een stijging van het aantal cliënten en medewerkers dat positief is getest of in quarantaine verblijft. De druk op de zorg, en daarmee onze zorgen rond personeelskrapte, blijven groot. Daarom vragen wij bezoekers dringend zich te houden aan de basismaatregelen in de locatie. Het dragen van een medisch mondkapje op de gangen en openbare ruimten is verplicht en wij vragen u om bij klachten niet op bezoek te komen.

footer boog