divider

Maatregelen na persconferentie 14 januari 2022

Als gevolg van de wijzigingen zoals aangekondigd in de persconferentie van 14 januari 2022, voeren we per zaterdag 15 januari 2022 de volgende wijzigingen door in het coronabeleid van ZorgSpectrum.

 1. Advies mondneusmasker
  Voor bezoekers geldt met ingang van bovenstaande datum het dringende advies (conform de landelijke richtlijnen) om net als medewerkers de medische mondneusmakers type IIR te dragen. Dit betekent dat wij adviseren om de (zelfgemaakte) stoffen mondkapjes niet meer in de locaties te dragen. Dit geldt in de gangen en overige gezamenlijke ruimtes.
  Bezoekers dienen zoals gebruikelijk zelf zorg te dragen voor dit mondneusmasker. Indien nodig kunt u gebruik maken van een mondneusmasker zoals we die beschikbaar stellen bij de entrees van de locaties. Zet bij binnenkomst van de locatie uw mondneusmasker op en zorg dat deze uw neus, mond en kin bedekt.

 2. Aantal bezoekers
  Ook hiervoor geldt dat wij het landelijke beleid volgen. Dat betekent maximaal 4 bezoekers per dag op voorwaarde dat de ruimte dit toelaat en de 1,5 meter afstand tot uw naaste gewaarborgd kan worden. Indien dit niet het geval is, dan geldt het maximaal aantal bezoekers op basis van de grootte van de ruimte. Zonodig kan de manager Zorg en welzijn van de locatie waar u of uw naaste verblijft uitsluitsel geven over het maximum aantal bezoekers. Wellicht ten overvloede: de Grand cafés zijn nog gesloten voor bezoekers. Dit betekent dat het niet mogelijk is dat cliënten met hun bezoekers in het Grand café plaatsnemen.

 3. Kappers
  In locaties waar er een kapper aanwezig is, zullen de kappers hun werkzaamheden weer hervatten volgens de landelijke RIVM-richtlijnen. De exacte startdatum zullen zij zelf kenbaar maken in de locatie.

Indien er nog aanvullende wijzigingen worden doorgevoerd, informeren wij cliënten en 1e contactpersonen per brief en mail in de week van 17 januari 2022.
Het document met ‘veelgestelde coronavragen’ wordt eveneens in de week van 17 januari 2022 bijgewerkt.
Heeft u andere vragen? Dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de afdeling waar u of uw naaste woont, verblijft of zorg thuis ontvangt.

Na de volgende persconferentie van 25 januari 2022 zullen wij u opnieuw informeren.

footer boog