divider

Aanscherpingen na Kabinetsbeleid 18 december 2021

Zoals in de persconferentie door het demissionair Kabinet is meegedeeld, zijn de landelijke maatregelen opnieuw gewijzigd. Het spijt ons dat wij, juist in deze bijzondere tijd, met ingang van zondag 19 december 2021 de volgende wijzigingen moeten doorvoeren:

  • Bezoekersaantal

Het bezoekersaantal wijzigt met ingang van zondag 19 december 2021 naar 2 personen (vanaf 13 jaar) per dag.
Een uitzondering geldt voor kerstavond, 1e en 2e kerstdag en de jaarwisseling. Dan is het bezoekersaantal 4 personen.

  • Kappers

In sommige locaties is een kapper aanwezig. Helaas is deze eveneens gesloten met ingang van bovenstaande datum.

Kerstdiners: besluitvorming volgt 20 december 2021
In een aantal locaties vinden aankomende week nog de kerstdiners plaats. Wij besluiten maandag 20 december óf deze kunnen doorgaan en zo ja in welke vorm.
Cliënten en 1e contactpersonen worden hierover via de teams geïnformeerd.

Veelgestelde vragen
De veelgestelde vragen en antwoorden worden in de week van 20 december aangepast aan de nieuwe maatregelen.

Basismaatregelen
Wilt u ons helpen het risico op onderlinge besmettingen te beperken? Houd u dan alstublieft aan de basishygiënemaatregelen en blijf thuis als u klachten heeft.

Wij wensen u ondanks deze nieuwe maatregelen warme feestdagen, samen met uw naasten.

footer boog