divider

Aanscherpingen na landelijk Kabinetsbeleid per 12 november 2021

Sinds 3 november jl. had ZorgSpectrum vanwege de toename van het aantal corona-besmettingen medewerkers en bezoekers opnieuw verzocht mondkapjes te dragen binnen de 1,5 meter en in de gangen van de locatie. Als gevolg van de aankondigingen door het Kabinet in de persconferentie van 12 november 2021, zullen ook wij de maatregelen aanscherpen volgens het landelijk beleid. Dit betekent dat wij de volgende landelijke maatregelen hebben doorgevoerd in ons beleid.

Aantal bezoekers
Het aantal bezoekers per dag is aangescherpt naar maximaal 4. Daar waar het mogelijk is, adviseren wij de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Welzijnsactiviteiten voor cliënten Nieuw thuis
In het belang van het welzijn van cliënten blijven de gezamenlijke welzijnsactiviteiten vooralsnog doorgaan. De hoge vaccinatiegraad onder cliënten en het feit dat deze activiteiten veelal zittend plaatsvinden, heeft meegewogen in de besluitvorming.

Gezamenlijke activiteiten voor cliënten Tijdelijk bij ons (revalidatie)
Vanwege het tijdelijk verblijf en het aantal wisselingen op deze afdelingen, zullen we ook de 1,5 meter afstand opnieuw hanteren. Dit geldt bijvoorbeeld bij het gezamenlijk gebruiken van de maaltijden. Een uitzondering is van toepassing op de afdeling Tijdelijk bij ons in locatie Vreeswijk. Deze afdeling wordt vanwege het bijzondere karakter (meer langdurig verblijf dan revalidatie) als ‘groepswoning’ gezien en lijkt hiermee meer op een gezamenlijk huishouden. Op deze afdeling wordt de 1,5 meter afstand onderling voor cliënten niet gehanteerd. Dit geldt uiteraard wel voor uw bezoek.

Heeft u gezondheidsklachten?
Dan verzoeken wij u dringend om thuis te blijven en een bezoek uit te stellen.

Gebruik van het mondkapje
Voor een goede werking van het mondmasker, is het belangrijk deze op de juiste wijze te gebruiken. Wij verzoeken u om met het mondkapje uw mond èn neus volledig te bedekken en om het mondkapje tijdens het dragen zo min mogelijk aan te raken met uw handen.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de manager Zorg en welzijn van de locatie waar uw naaste woont of tijdelijk verblijft.

footer boog