divider

Per 3 november opnieuw verplichting tot dragen mondkapje

Vanaf woensdag 3 november 2021 geldt helaas opnieuw de verplichting rondom het gebruik van mondkapjes voor medewerkers en bezoekers.

Voorzorgsmaatregelen

Zoals ook door het Kabinet deze week is aangekondigd, wordt een aantal coronamaatregelen weer aangescherpt. De reden hiervoor betreft de groei van het aantal coronabesmettingen. Ook in de regio Utrecht zien we het aantal besmettingen stijgen. Daarom voelen ook wij ons genoodzaakt om opnieuw enkele coronamaatregelen in te voeren.

Gebruik mondkapjes

Hoewel er binnen onze organisatie gelukkig nog maar een enkele besmetting is, willen wij natuurlijk cliënten, hun bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Daarnaast willen we de zorgcontinuïteit waarborgen. Dit betekent dat we opnieuw de mondkapjesplicht invoeren in situaties waar geen 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. Daarnaast geldt de mondkapjesplicht ook in de algemene ruimtes in de zorglocaties. Deze maatregelen gaan per 3 november 2021 in en gelden voor bezoekers en medewerkers. Wij realiseren ons het ongemak dat het invoeren van deze maatregel met zich meebrengt.

Wat betekent dit voor cliënten?

Cliënten in de zorglocaties en in de thuissituatie hoeven zelf geen mondkapje te dragen. In de zorglocaties dragen bezoekers in de openbare ruimte wel een mondkapje. Als de bezoeker op 1,5 meter afstand kan blijven, is het mondkapje in de eigen kamer of appartement niet nodig.

Wat betekent dit voor bezoekers?

In de zorglocaties zijn bezoekers verplicht om vanaf de ingang een mondkapje te dragen. In de eigen woonruimte van de cliënt mag het mondkapje af als de bezoeker op 1,5 m afstand kan blijven. Deze maatregel geldt ook als cliënt en bezoeker volledig zijn gevaccineerd.

Aan bezoekers van cliënten in de thuiszorgsituatie vragen wij het bezoek tijdens de momenten van de zorgverlening te beperken, of tijdelijk naar een andere ruimte in de woning te gaan. De 1,5 meter dient hierin gewaarborgd te worden.

Wat betekent dit voor medewerkers?

Medewerkers dragen weer een mondkapje als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden tot cliënten of collega’s. Ook dragen zij een mondkapje in de algemene ruimtes van de locatie.

Welzijnsactiviteiten en therapieën

Door het opnieuw invoeren van de plicht tot het dragen van mondkapjes door bezoekers en medewerkers, is het risico op besmetting kleiner. Dat geldt ook voor de kans dat het virus tijdens welzijnsactiviteiten, therapieën en persoonlijke zorgmomenten aan elkaar wordt overgedragen. Ons uitgangspunt is namelijk dat deze activiteiten zoveel als mogelijk doorgaan.

Grand cafés

De Grand cafés blijven open. Zodra iemand aan een tafel heeft plaatsgenomen, mag het mondkapje af. Er zal weer een maximum aantal bezoekers in de Grand cafés gelden. Dit wordt op de locatie bekend gemaakt.

Vragen?

Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar de cliënt woont of verblijft of bij de wijkverpleegkundige van het thuiszorgteam.

footer boog