divider

Versoepelingen per 25 september 2021


We zijn blij dat wij met ingang van zaterdag 25 september 2021 enkele versoepelingen in de corona-maatregelen kunnen doorvoeren. Dit in vervolg op de persconferentie van het kabinet van 14 september jl. 

Met ingang van zaterdag 25 september voeren wij de volgende twee basiswijzigingen door:

1. Versoepelingen in gebruik mondkapjes

We zijn blij dat de algemene regel rond het dragen van mondkapjes kan vervallen. Als de cliënt het echter fijn vindt dat een medewerker een mondkapje draagt, kunt u hier altijd om vragen.
In een aantal situaties blijft het gebruik van een mondkapje nodig om het risico op besmetting zo goed mogelijk te voorkomen. Daarom doen wij aan bezoekers en medewerkers het dringende verzoek om wel een mondkapje te dragen als zij niet-gevaccineerd zijn èn binnen 1,5 meter komen van andere mensen.
Daarnaast blijft het dragen van een mondkapje altijd mogelijk als iemand zich daar zelf prettig bij voelt. 

Wij realiseren ons dat er veel verschillende redenen kunnen zijn waarom iemand niet gevaccineerd is. Wij respecteren deze individuele keuzes. Wel verzoeken wij bezoekers en medewerkers om samen met ons het belang van het beschermen van kwetsbare cliënten tegen het coronavirus voorop te stellen. En met ons de kans op het verspreiden van het virus zo klein mogelijk te houden door het nemen van aanvullende maatregelen wanneer zij niet gevaccineerd zijn. 

2. Loslaten van de 1,5 meter afstand

Binnen de locaties laten we de 1,5 meter afstand regel los. Daar waar het mogelijk is, proberen we nog wel enige afstand te bewaren.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dagcentra
De 1,5 meter afstand handhaven wij niet meer als verplichting. Dat betekent dat er meer cliënten deel kunnen nemen aan de dagbesteding.
Bij het loslaten van de 1,5 meter afstand wordt er nog wel gekeken naar het maximaal benutten van de ruimte om zo enige afstand tot elkaar te kunnen bewaren.
We vinden het fijn dat we op deze manier weer méér cliënten de dagbesteding kunnen bezoeken en wij hen en hun mantelzorgers meer kunnen ondersteunen.

Tijdelijk bij ons-afdelingen
Het beleid geldt vanaf 25 september ook voor de logeer- en revalidatieafdelingen. Ook hier vervalt de 1,5 meter afstandsregel en hanteren we het mondkapjesbeleid zoals hierboven omschreven.
Een uitzondering is van toepassing voor locatie Utrecht (De Hoogstraat) en in Nieuwegein in het St. Antonius Ziekenhuis. Daar gelden de regels van de betreffende locatie.
Daarnaast testen we alléén nog bij opname (en na vijf dagen) indien een cliënt niet (volledig) is gevaccineerd of als er sprake is van klachten.

Grand cafés
In de Grand Cafés vervalt de bezoekersregistratie. Wel laten we de tafels en stoelen op ruimere afstand van elkaar staan. Hiermee willen wij te grote drukte en kruisbestuiving in de Grand cafés voorkomen. In de Grand cafés hoeft géén Coronatoegangsbewijs getoond te worden.

Hygiëne blijft belangrijk
Deze versoepelingen zijn alleen mogelijk als we, uit veiligheidsoogpunt voor ons allemaal, goede aandacht besteden aan de (hand)hygiëne. De hygiënezuilen blijven aanwezig.

Heeft u klachten? Blijf dan thuis!
Als u verkouden bent, griepachtige verschijnselen heeft of zich niet fit voelt vragen wij u om uw bezoek aan de locatie uit te stellen. Is dit niet mogelijk? Dan vragen wij u een mondneusmaker te dragen, ook als u volledig gevaccineerd bent.

We hopen met deze versoepelingen weer enige ruimte te kunnen geven aan het woon- werk- en leefcomfort, maar wel binnen de mogelijkheden om zo de veiligheid en gezondheid zoveel als mogelijk te waarborgen.

Vragen?
Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft.

footer boog