divider

Dragen mondkapje blijft verplicht

Het dragen van een mondkapje blijft ook in september verplicht voor medewerkers en bezoekers. De eerder ingezette maatregelen veranderen niet. Voor de volledigheid informeren we u nogmaals over de actuele maatregelen en stand van zaken.

Voorafgaand aan de schoolvakanties heeft ZorgSpectrum het beleid gericht op persoonsbeschermende maatregelen bijgesteld. Met uitzondering van onze cliënten draagt iedereen binnen onze locaties preventief een mondneusmasker ter bescherming tegen het coronavirus.

Is het preventief dragen van een mondneusmasker nog steeds nodig?
Hierop is het antwoord: ja!

We hebben dit besluit genomen omdat:

  • het risiconiveau van de veiligheidsregio Utrecht nog “ernstig” is;
  • het reproductie-getal binnen onze regio boven de 1 ligt. Dat betekent dat doorbesmetting nog steeds plaatsvindt, al lijkt het aantal besmettingen nu wel stabiel;
  • in de regio ook bij andere zorgorganisaties de preventieve maatregelen van kracht blijven;
  • wij zien en horen dat er binnen de zorgteams geen ruimte is om extra risico te lopen op (nieuwe) besmettingen. De continuïteit van zorg is belangrijk;
  • daarnaast is het nog onduidelijk hoelang het coronavaccin bescherming biedt.

We volgen hierin de discussie over een mogelijk derde vaccinatie om goede bescherming tegen het virus in stand te houden;

  • nu iedereen terugkomt van vakantie en het onderwijs weer opstart kan er mogelijk in september nog een verandering optreden in het aantal (nieuwe) besmettingen op regionaal of landelijke niveau.

Wat betekent dit voor nu?

Gelukkig is de situatie binnen ZorgSpectrum stabiel. Onder cliënten zijn er op dit moment geen besmettingen bekend. Besmettingen onder collega’s komen af en toe voor. De gevolgen hiervan zijn beheersbaar. Maar bovenstaande argumenten en het belang van de zorgcontinuïteit wegen mee in het besluit om op dit moment geen veranderingen door te voeren.

Wat betekent dit voor cliënten?
Voor cliënten zijn er geen wijzigingen, zij hoeven zelf géén mondkapje te dragen. Dat geldt voor zowel de cliënten in de zorglocaties als in de thuissituatie.

Wat betekent dit voor bezoekers?
Voor bezoekers in de zorglocaties blijft de huidige verplichting gelden. Bezoekers dragen vanaf de ingang èn in de woonruimte van hun naaste waar zij op bezoek zijn een mondkapje. Ook als u én uw naaste volledig zijn gevaccineerd. Dit betekent helaas dat u in de woonruimte van uw naaste niet kunt eten of drinken. Aan bezoekers van cliënten in de thuissituatie vragen wij het bezoek tijdens de momenten van de zorgverlening te beperken, of tijdelijk naar een andere ruimte in de woning te gaan. De 1,5 meter dient hierin gewaarborgd te worden.

Wat betekent dit voor medewerkers?
Ook voor medewerkers betekent dit helaas dat zij het mondkapjes blijven dragen. Sámen werken we er hard aan deze periode gezond door te komen.

Welzijnsactiviteiten
Door het handhaven van de plicht tot het dragen van mondkapjes door medewerkers en bezoekers, verkleinen we het risico op besmetting. En daarmee is de kans ook kleiner dat het virus tijdens welzijnsactiviteiten door bewoners aan elkaar wordt overgedragen. Ons uitgangspunt is namelijk dat welzijnsactiviteiten zoveel als mogelijk plaatsvinden.

Grand cafés
De Grand cafés blijven open voor bezoekers omdat deze zijn ingericht op 1,5 meter onderlinge afstand. Hierin vindt er geen wijziging plaats. Zodra u zit, mag het mondkapje af. Het maximum aantal bezoekers in de Grand Cafés blijft gehandhaafd, evenals de bezoekersregistratie.

Vervolg

Het landelijke beleid van het Kabinet is nu van kracht tot 20 september aanstaande.

Na de volgende persconferentie van het Kabinet in september zal opnieuw het gebruik van persoonsbeschermende maatregelen, waaronder het mondkapje, geëvalueerd worden. Hierin worden dan de nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

Vragen?
Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft.

footer boog