divider

Per 20 juli opnieuw verplichting tot dragen mondkapje bezoekers

Vanaf dinsdag 20 juli 2021 geldt helaas opnieuw de verplichting rondom het gebruik van mondkapjes voor medewerkers en bezoekers.

Duur en mate van bescherming tegen Delta-variant

Zoals u via het nieuws wellicht heeft vernomen, is er een toename in het aantal besmettingen. Dit geldt zowel landelijk als bij ons in de regio. De voortgang van het virus is moeilijk voorspelbaar, zeker omdat de huidige Delta-variant zeer besmettelijk is. Daarbij is er nog geen zekerheid over de duur van de effectiviteit en mate van bescherming tegen de Delta-variant door de vier vaccins waarmee mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Op dit moment lijkt de impact van de enorme stijging van het aantal besmettingen nog maar een minimaal effect te hebben op het aantal ziekenhuis- en IC opnames. De ervaring leert ons echter dat de gevolgen voor de (ouderen)zorg pas (minimaal) twee weken na de piek zichtbaar zijn.

Voorzorgsmaatregelen
Hoewel het nu binnen onze organisatie (nog) rustig is en er geen hernieuwde besmettingen onder cliënten zijn, hebben wij ervoor gekozen zowel cliënten als medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen en de zorg continuïteit te waarborgen. Dit betekent dat we uit voorzorg de mondkapjesplicht opnieuw invoeren per 20 juli 2021 voor zowel bezoekers als voor medewerkers.

Wat betekent dit voor cliënten?
Voor cliënten in de zorglocaties heeft deze maatregel beperkte gevolgen. Cliënten hoeven zelf géén mondkapje te dragen. Ditzelfde geldt voor cliënten in de thuissituatie. Ook zij hoeven geen mondkapje te dragen.

Wat betekent dit voor bezoekers?
Bezoekers in de zorglocaties zijn verplicht om vanaf de ingang weer een mondkapje te dragen, evenals in de woonruimte van de naaste waarbij u op bezoek gaat. Ook als u én uw naaste volledig zijn gevaccineerd. Dit betekent helaas ook dat u in de woonruimte van uw naaste niet kunt eten of drinken. Aan bezoekers van cliënten in de thuiszorgsituatie vragen wij het bezoek tijdens de momenten van de zorgverlening te beperken, of tijdelijk naar een andere ruimte in de woning te gaan. De 1,5 meter dient hierin gewaarborgd te worden.

Wat betekent dit voor medewerkers?
Ook voor medewerkers betekent dit helaas dat zij opnieuw mondkapjes gaan dragen. Zeker in een periode van warmte is het werken met een mondkapje extra zwaar. We zullen er alles aan doen het ongemak voor hen zoveel mogelijk te beperken. Sámen werken we er hard aan deze periode gezond door te komen.

Welzijnsactiviteiten
Door het opnieuw invoeren van de plicht tot het dragen van mondkapjes door medewerkers en bezoekers, is het risico op besmetting kleiner. En daarmee is de kans ook kleiner dat het virus tijdens welzijnsactiviteiten door bewoners aan elkaar wordt overgedragen. Ons uitgangspunt is namelijk dat welzijnsactiviteiten zoveel als mogelijk plaatsvinden.

Grand cafés
De Grand cafés blijven open voor bezoekers omdat deze zijn ingericht op 1,5 meter onderlinge afstand. Hierin vindt er geen wijziging plaats. Zodra u zit, mag het mondkapje af. Het maximum aantal bezoekers in de Grand Cafés blijft gehandhaafd, evenals de bezoekersregistratie.

Vragen?
Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft.

footer boog