divider

Versoepeling dragen mondmaskers medewerkers per 15 juni 2021

Het verheugt ons per 15 juni 2021 een aantal versoepelingen door te voeren rond het dragen van mondneusmaskers.

De belangrijkste reden voor het doorvoeren van deze versoepelingen is het feit dat de vaccinatiegraad onder zowel cliënten, medewerkers en vrijwilligers hoog is. Met de versoepeling kunnen wij het welzijn van de cliënten vergroten. Zo bestaat er weer de mogelijkheid dat de medewerker of vrijwilliger samen met de cliënten een kopje koffie kunnen drinken of de maaltijd met elkaar nuttigen.
Daarnaast is het comfortabeler werken voor collega’s, zeker bij de hogere buitentemperaturen van deze periode.

In principe géén mondneusmasker voor medewerkers en vrijwilligers
Het nieuwe beleid houdt in dat medewerkers en vrijwilligers géén mondneusmasker meer hoeven te dragen.
Hierop is een aantal uitzonderingen van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat het merendeel van de medewerkers geen mondneusmasker draagt, maar een aantal anderen wel. Bijvoorbeeld omdat zij vakantiekrachten zijn. Of omdat zij op vakantie zijn geweest en een specifieke periode verplicht zijn een mondneusmasker te dragen.

Wat verandert er voor bezoekers?
Er hoeft geen bezoekregistratie meer ingevuld te worden bij de entree van de locatie. Een uitzondering is van toepassing voor bezoekers in het Grand Café. Verder blijven bezoekers verplicht het mondneusmasker te dragen wanneer zij zich binnen de locatie verplaatsen.
Volgens eerder beleid mogen bezoekers die volledig zijn gevaccineerd op de kamer of appartement van hun naaste het mondneusmasker af doen.

Basishygiëne maatregelen blijven gehandhaafd
De basishygiëne maatregelen zoals handen wassen, desinfectie van de handen en afstand houden wanneer mogelijk blijven van kracht.

TBO-afdeling locatie St Antonius Ziekenhuis en De Hoogstraat
Voor deze TBO-afdelingen (Tijdelijk bij ons) geldt dat de corona-richtlijnen van het St. Antonius ziekenhuis en van De Hoogstraat leidend zijn voor het gebruik van het mondneusmasker.

Vervolgtraject
We zijn ons ervan bewust dat er veel vragen leven over het verder loslaten van de huidige corona-maatregelen. Bijvoorbeeld: wanneer is de huiskamer weer toegankelijk, wanneer kunnen familieleden weer mee eten en wanneer worden (gezamenlijke) activiteiten weer opgestart? Ook de cliëntenraden hebben hierover aandachtspunten naar voren gebracht.

We beoordelen continu de actuele ontwikkelingen. Zowel landelijk, in de regio en uiteraard heel specifiek binnen onze locaties. Het vervolgtraject van mogelijke versoepelingen stemmen we hierop af. Mochten de cijfers in de toekomst een toename laten zien in het aantal corona-besmettingen, dan zullen we opnieuw moeten beoordelen of het huidige beleid passend blijft. Zowel over versoepelingen als eventuele aanscherpingen zullen wij u informeren.

Vragen?
Indien u over het actuele beleid nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de manager Zorg en welzijn van de locatie waar uw naaste woont of verblijft.

footer boog