divider

Kleine versoepeling bezoekregeling per 28 april 2021

De bezoekregeling voor cliënten Tijdelijk bij ons (revalidatie en tijdelijk verblijf) en Nieuw thuis (wonen) kan per 28 april enigszins worden versoepeld.

Bezoek Tijdelijk bij ons

Voor cliënten die wonen bij ZorgSpectrum was het al langer mogelijk dat twee bezoekers tegelijkertijd op bezoek kwamen. Vanaf 28 april geldt dit ook voor cliënten die tijdelijk bij ons verblijven (zoals het ook voor iedereen in de thuissituatie geldt). Wel blijft het belangrijk dat de bezoekers het mondkapje ophouden èn dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Uitzondering
Alleen in de situatie dat zowel de cliënt als de bezoeker volledig is gevaccineerd, is het toegestaan om het mondkapje op de eigen kamer af te doen. Ook hoeft dan de 1,5 meter afstand niet bewaard te worden. Omdat veel cliënten die tijdelijk bij ons verblijven nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, blijft in alle andere situaties het mondkapje en 1,5 m afstand verplicht.

Bezoek Nieuw thuis

Voor cliënten die niet (volledig) zijn gevaccineerd geldt nu ook de afspraak: maximaal twee bezoekers per dag. Bezoekers die zelf nog niet volledig zijn gevaccineerd, blijven ook in de eigen kamer of het appartement van de cliënt het mondkapje gebruiken en op 1,5 meter afstand.

footer boog