divider

Kleine versoepeling bezoekregeling

Nu bijna alle cliënten volledig zijn gevaccineerd en ook steeds meer thuiswonende ouderen hun vaccinaties hebben ontvangen, is enige versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. Deze wijziging gaat per direct in en betreft uitsluitend voor Nieuw thuis (cliënten die wonen in de locaties).

De landelijke richtlijn rondom bezoek in verpleeghuizen is aangepast. Op basis daarvan is binnen ZorgSpectrum besloten dat een bezoeker die volledig gevaccineerd is, tijdens het bezoek aan de cliënt die bij ons woont géén mondkapje op hoeft. Deze maatregel gaat per direct in.

We hebben het hierbij over naaste verwanten van de cliënt die zelf al volledig zijn gevaccineerd. Zoals de partner, een broer of zus. In bijna alle gevallen zal de cliënt zelf ook volledig zijn gevaccineerd. Of hij/zij heeft er bewust voor gekozen om zichzelf niet te laten vaccineren.

Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of het eigen appartement van de cliënt. En alleen daar mag het mondkapje af en hoeft de 1,5 meter afstand niet bewaard te worden. In de rest van de locatie blijven de huidige regels van kracht rondom het dragen van het mondkapje en het op 1,5 meter afstand blijven.

Bezoekers die zelf nog niet volledig zijn gevaccineerd, blijven ook in de eigen kamer of het appartement van de cliënt het mondkapje gebruiken en op 1,5 meter afstand.

Uitzonderingen
Cliënten die volledig zijn gevaccineerd mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Voor degenen die niet (volledig) zijn gevaccineerd blijft de afspraak: één bezoeker per dag.

Cliënten Tijdelijk bij ons
Voor de cliënten van Tijdelijk bij ons (TBO) blijft de situatie ongewijzigd. Omdat zij tijdelijk op de locatie verblijven, geldt voor hen de algemene landelijke maatregel van één bezoeker per dag. Net zoals thuis.

Blijf voorzichtig
In alle gevallen vragen we u om bij gezondheidsklachten niet op bezoek te komen. Uiteraard blijven ook de hygiëne maatregelen van kracht. Zoals regelmatig handen wassen en niezen in de elleboog.  

Wij hopen geleidelijk aan de maatregelen weer te kunnen versoepelen en u allen een gastvrij welkom te geven.

footer boog