divider

Gewijzigde bezoekregeling na Kabinetsbesluit

Veel cliënten in onze locaties zijn de afgelopen periode gevaccineerd. Net zoals een groot deel van de medewerkers in de zorg. Gelukkig neemt het aantal besmettingen onder deze groepen fors af. Dit was voor het Kabinet reden om tijdens de persconferentie van 8 maart jl. de afspraken rondom het bezoek in verpleeghuizen enigszins te versoepelen.

Wat betekent dit voor ZorgSpectrum?

  • Cliënten die wonenin een verpleeghuis en die volledigzijn gevaccineerd, mogen een bezoeker extra ontvangen. Dat betekent dat bij cliënten die twee coronavaccinaties hebben gehad twee personen per dag op bezoek kunnen komen. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.
  • Bezoek blijft op de kamer of het appartement.
  • We blijven nadrukkelijk vragen om de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
  • Er kunnen redenen zijn om in de komende periode af te wijken van deze afspraken, bijvoorbeeld als er sprake is van besmettingen in de locatie.
  • Ingangsdatum: per direct

Hoe gaan we om met cliënten die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd?

Helaas geldt de versoepeling van de bezoekregeling nog niet voor alle cliënten die wonen in onze zorglocaties. Als een cliënt nog niet (volledig) is gevaccineerd, blijven de huidige afspraken gelden. Dus één bezoeker per dag en bij voorkeur twee à drie verschillende personen per week.

En wat is de afspraak als de huisarts de hoofdbehandelaar is?

In de locaties Het Haltna Huis, Hof van Batenstein en Vreeswijk ontvangen de cliënten bij wie de huisarts hoofdbehandelaar binnenkort hun 1e vaccinatie. De regionale huisartsenvereniging komt hiervoor vrijdag 19 maart naar deze drie locaties. 
Ook voor deze cliënt geldt dat het huidige beleid van maximaal één bezoeker per dag blijft gelden. Medio april ontvangen zij hun 2e vaccinatie via de huisarts. Daarna zijn deze cliënten ook volledig gevaccineerd en kunnen zij twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Datzelfde geldt voor cliënten die via de GGD volledig zijn gevaccineerd.

Wat is het beleid voor cliënten van Tijdelijk bij ons (TBO)?

Helaas geldt de versoepeling van het aantal bezoekers niet voor de cliënten op TBO. De reden hiervoor is dat deze cliënten niet bij ons wonen. Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is als er in de locatie ook cliënten wonen die wél twee bezoekers mogen ontvangen. Toch onderstrepen wij dat, aangezien TBO-cliënten tijdelijk op de locatie verblijven, voor hen de algemene landelijke maatregelen blijven gelden. Net zoals thuis.

Blijf voorzichtig

Naast afspraken rondom bezoek blijven uiteraard de algemene hygiënemaatregelen van kracht. Zoals het dragen van een mondkapje, het regelmatig handen wassen en het houden van de 1,5 meter afstand tot elkaar. Indien iemand gezondheidsklachten heeft komt hij/zij niet op bezoek.

Wij hopen binnenkomt weer meer bezoekers een gastvrij welkom te kunnen geven op onze locaties.

footer boog