divider

Kabinetsmaatregelen en vaccinaties

Gewijzigd kabinetsbesluit
Zoals op 20 januari jl. in de persconferentie door het Kabinet is aangegeven, geldt vanaf die datum dat er één bezoeker per dag (van 13 jaar en ouder) per cliënt is toegestaan. Uiteraard hanteren wij deze maatregel ook binnen ZorgSpectrum. Net zoals de bepalingen rondom de avondklok, die afgelopen weekend zijn ingegaan. Daarnaast blijven ook de reguliere hygiënemaatregelen van kracht en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Vaccinatieronde in de zorglocaties start op 30 januari
Alle cliënten Nieuw thuis en Tijdelijk bij ons hebben 21 januari een brief ontvangen over de vaccinatie tegen het coronavirus. Voor degenen die zich voor de corona-vaccinatie hebben aangemeld en onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen, hebben we goed nieuws. We verwachten op vrijdag 29 januari de benodigde hoeveelheid van het Pfizer vaccin geleverd te krijgen. Dit betekent dat wij op zaterdag 30 januari in alle locaties de vaccins gaan toedienen aan deze cliënten.

Om dit proces goed te laten verlopen zijn er op iedere locatie vaccinatieteams gevormd. Na ontvangst van de ampullen met het Pfizer vaccin op de locatie, zullen de vaccinatiespuiten worden voorbereid. Daarna zullen medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn cliënten gaan vaccineren. Op iedere locatie is een arts beschikbaar, voor het geval zich na een vaccinatie problemen mochten voordoen.

Cliënten die bij ZorgSpectrum wonen, maar hun eigen huisarts als behandelaar hebben
Cliënten voor wie de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg, krijgen hun vaccinatie via de huisarts en ontvangen van hen hierover de benodigde informatie. Als deze cliënten ons het toestemmingsformulier hebben gegeven voor de vaccinatie, zullen wij ervoor zorgen dat de  informatie bij de huisarts komt. Landelijk is afgesproken dat de huisartsen op korte termijn kunnen starten met de vaccinatie van ouderen in kleinschalige woonvormen.

Cliënten buiten de zorglocaties
Voor alle cliënten die niet in een zorglocatie van ZorgSpectrum wonen, is de huisarts medisch verantwoordelijk. Zij worden door hun eigen huisarts geïnformeerd over de corona-vaccinatie. Ook zal de huisarts hen benaderen met het vraag of ze toestemming geven hiervoor.

footer boog