divider

Alle cliënten Nieuw thuis hebben 15 januari een brief over de vaccinatieronde voor cliënten ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier, waarop zij kunnen aangeven of zij wel of niet gevaccineerd willen worden met het coronavaccin.

Start vaccinatie

We zijn blij dat de vaccinatie van cliënten in zorginstellingen gaat beginnen. In de week van 18 januari start bij wijze van pilot de vaccinatie voor bewoners in 12 geselecteerde zorgorganisaties met het vaccin van Pfizer. Het Ministerie van VWS wil met deze 12 grote zorgorganisaties uitproberen hoe de distributie van dit kwetsbare vaccin verantwoord en zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Het Ministerie geeft aan dat na deze vroegere start de bewoners van andere instellingen spoedig aan bod komen.

Voorbereiding vaccinatieronde

Om de vaccinatieronde van cliënten alvast voor te bereiden hebben wij alle cliënten en 1e contactpersonen Nieuw thuis en de cliënten JMD in Het Haltna Huis een brief (of mail) gestuurd. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier voor de vaccinatie. Aan de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger wordt gevraagd dit formulier zo snel mogelijk in te vullen. Uiteraard bepaalt iedere cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger namens de cliënt zelf of het vaccin wordt toegediend of niet.

Overige cliënten

De cliënten die tijdelijk bij ons verblijven (TBO) ontvangen deze brief over het vaccineren als we meer weten over wanneer wij de vaccins zullen ontvangen. Anders is er een kans dat zij al met ontslag zijn, voordat het vaccin bij ons binnen is. Daarover hopen we snel meer informatie te krijgen. Cliënten die thuiswonend zijn en voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is worden door hun eigen huisarts geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

footer boog