divider

We realiseren ons dat het voor iedereen weer bijzonder spannende tijden zijn: het aantal positief geteste personen loopt op. Ook in onze regio is dit het geval. Onze locaties zijn een afspiegeling van de maatschappij: met het oplopen van het aantal besmettingen ‘buiten’ zien we ook binnen onze locaties de positieve testen oplopen. Niet alleen onder onze bewoners en cliënten zijn meer corona-patiënten geregistreerd, ook bezoekers en onze collega’s melden ons helaas regelmatig een positieve test.

We vinden het belangrijk informatie te geven over de maatregelen die binnen ZorgSpectrum zijn genomen.
Daarnaast worden er – afhankelijk van de situatie– specifieke maatregelen op bepaalde locaties genomen. Hierover zijn cliënten en hun 1e contactpersonen persoonlijk geïnformeerd.

 • Veilig werken
  We zetten alles op alles om zo veilig mogelijk te werken. Voor onze cliënten, bewoners, bezoekers en voor onze collega’s. Meerdere keren per week wordt binnen de crisisteams alle vragen die op ons af komen besproken en besluiten genomen. Dit doen we vaak in samenspraak met de GGD Utrecht en onze externe infectiepreventie deskundigen. Natuurlijk volgen we ook de richtlijnen van het RIVM.
 • Testen
  We testen veel en herhalen dit consequent bij de minste of geringste verdenking: we weten sneller dan tijdens de eerste golf wie ziek en wie gezond is en kunnen onze maatregelen hierop aanpassen.
 • Maatregelen
  Zodra een cliënt positief getest wordt, ondernemen wij actie. Betreft het een cliënt die goed te instrueren is dan kunnen de maatregelen anders zijn dan wanneer het gaat om een bewoner van groepswonen met dementie. Op die afdelingen wordt steeds de afweging gemaakt om de betreffende bewoner wel of niet te verplaatsen. We scheiden de zieke cliënten van degenen die geen klachten hebben. Iedereen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en na een aantal dagen opnieuw getest.

We zijn blij dat bezoekers hun naasten blijven bezoeken. Om het risico op onderlinge besmettingen echter zoveel als mogelijk te beperken zijn er wel enkele aandachtspunten voor bezoekers.

 • Richtlijnen
  Wij vragen van u of u zich wilt houden aan de richtlijnen van het RIVM, waaronder het aanhouden van 1,5 meter afstand. Dit betekent dat bezoek eenmaal per dag plaatsvindt. Voor elke woning, of afdeling is een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Dit aantal kan per locatie, maar daarbinnen ook per wooncluster of afdeling variëren en heeft te maken met onder andere de grootte van de kamers, maar ook of er dat moment sprake is van een of meerdere besmettingen. We zullen alles op alles zetten om bezoek doorgang te laten vinden. Ook bij zieke cliënten. Wij zorgen dan voor uw beschermende middelen zodat het bezoek veilig verloopt.
 • Mondkapjes
  Op onze locaties draagt iedereen, behalve de cliënten, een mondkapje. Daarop zijn geen uitzonderingen. We zien dat vrijwel iedereen dit ook doet en zijn daar heel erg blij mee. Binnen alle locaties is het dragen van een mondkapje verplicht. Helpt u ons alstublieft een zo veilig mogelijke leefomgeving voor uw naasten te houden.

Op onze internetpagina www.zorgspectrum.nl onder menuknop Corona staan veel vragen en antwoorden opgenomen in de veelgestelde vragen. U kunt hier wellicht antwoorden vinden op de vragen die u heeft. Cijfers over besmettingen die op deze website staan worden tweemaal per week geactualiseerd.

footer boog