divider

Geachte bezoekers,

Niet alleen landelijk, maar ook bij ZorgSpectrum zijn wij sinds deze week geconfronteerd met het feit dat er covid-19 besmettingen zijn vastgesteld. Het gaat om totaal zeven besmettingen, verdeeld over twee locaties, te weten De Geinsche Hof (Nieuwegein) en Hof van Batenstein (Vianen). In dit bericht informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Bezoek
Allereerst: bezoek is nog steeds welkom! Wel blijven de reguliere landelijke maatregelen van kracht die ook voor cliënten gelden, dat wil zeggen het maximum van 3 bezoekers per dag. Aanvullend gelden de regels bij ZorgSpectrum dat bezoek alléén nog mogelijk is in de eigen kamers/appartementen en niet in de gedeelde huiskamers. Vanwege de vereiste fysieke afstand van 1,5 meter, betekent dit in de praktijk dat er veelal twee bezoekers tegelijk op bezoek kunnen komen. Daarnaast geldt nog steeds dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

Grand cafés
Een aantal Grand cafés blijft vooralsnog open voor bezoek. Hierbij houden we rekening met een maximum aantal van 30 bezoekers en de 1,5 meter afstand. Het mondkapje mag dan afgedaan worden. Zodra men zich gaat voortbewegen (om koffie te halen, vaat weg te zetten of om weg te gaan), is het dragen van het mondkapje weer verplicht.

Meldingen van het aantal besmettingen
Zoals u van ons gewend bent, actualiseren wij 2x per week de corona-cijfers, te weten op dinsdag en vrijdag. Dit zijn dan altijd de cijfers van de dag ervóór. Dit geeft ons de gelegenheid directe familie als eerst op de hoogte te stellen.

Wie informeren wij bij een besmetting?
Zoals eerder schriftelijk is gemeld, zullen wij bij een besmetting alléén de cliënten en 1e contactpersonen informeren van het wooncluster/afdeling waar er sprake is van een besmetting.
U ontvangt hiervan bericht via het team waar u of uw naaste verblijft of woont. Overige cliënten en contactpersonen van dezelfde locatie worden niet geïnformeerd.

Samen zorgen wij voor een veilige woonomgeving
U kunt zich voorstellen dat niet alleen u, maar ook cliënten en de zorgcollega’s zich zorgen maken om de landelijke situatie, maar die in de locaties in het bijzonder. In de privésituatie zijn zorgcollega’s extra alert en beseffen zij de grote verantwoordelijkheid die zij hebben om zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Wij vragen u, zeker in de locaties waar er sprake is van besmettingen, om begrip. Bijvoorbeeld door uw vragen aan het team via mail te stellen en door u bij uw bezoek aan de hygiënemaatregelen te houden. Wij rekenen op uw medewerking. 

footer boog