divider

Geachte bezoekers,

Vanaf 26 september bent u verplicht om als bezoeker een mondkapje te dragen. In dit bericht leggen wij u graag uit waarom dit noodzakelijk is.

Mondkapjes voor medewerkers
Vanaf zaterdag 26 september 2020 dragen alle medewerkers van ZorgSpectrum mondkapjes. Dit geldt voor alle medewerkers die zorg verlenen aan cliënten binnen 1,5 meter, maar ook voor medewerkers die niet rechtstreeks zorg verlenen, bijvoorbeeld bij de maaltijdbezorging, bij het verstrekken van medicijnen of bij welzijnsactiviteiten. Medewerkers dragen deze ook in de gangen en openbare ruimtes.

Waarom is deze maatregel noodzakelijk?
Door de GGD regio Utrecht is de alertheidsfase toegenomen van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’. Zij hebben de zorgorganisaties gevraagd alle medewerkers die binnen 1,5 meter van cliënten werkzaamheden verrichten, een mondkapje te dragen. ZorgSpectrum heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep vanwege de toename van het aantal besmettingen in de regio. Hiermee willen we het risico op verspreiding van COVID-19 in de zorg zoveel mogelijk beperken. Het advies van de GGD regio Utrecht is gebaseerd op de richtlijn van verschillende instanties.

Wat betekent dit voor bezoekers?
U bent nog steeds van harte welkom! Wel bent u verplicht vanaf 26 september in de ZorgSpectrum-locaties een mondkapje te dragen. Deze dient u zelf mee te nemen. Indien u geen mondkapje draagt, hebben medewerkers het recht u de toegang tot de locatie te ontzeggen.

Is het Grand café nog open?
In een aantal locaties zijn de Grand cafés vooralsnog open. U kunt op de locaties informeren welke Grand cafés op het moment van uw bezoek open zijn. U kunt hiervoor bellen met het centrale telefoonnummer 030-6007140. Voor elk Grand café is een maximum aantal gasten vastgesteld op basis van de 1,5 meter maatregel. Wij verzoeken u de stoelen te laten staan. Indien u plaatsneemt mag u het mondkapje daar af doen om te eten en drinken. Zodra u zich voortbeweegt, dient u het mondkapje weer op te doen.  

Tot wanneer geldt deze maatregel?
Deze maatregel geldt voor minstens zes weken. Mogelijk dat dit nog langer duurt. Dit is afhankelijk van het aantal besmettingen in deze regio en de wijze waarop het virus zich ontwikkelt de komende periode. Wij zullen u tegen die tijd verder informeren. Waarom dragen medewerkers van ZorgSpectrum nu wel een mondkapje?In heel Nederland en de diverse media is er discussie over het al dan niet hanteren van de hygiënemaatregelen, waarbij vooral het houden van de 1,5 meter afstand verschil van mening geeft. Wij zijn ervan overtuigd dat alle hygiënemaatregelen noodzakelijk zijn.

Hartelijk dank voor uw begrip.

footer boog