divider

De laatste tijd is er landelijk discussie over het dragen van mondmaskers door zorgmedewerkers. Familie vraagt zich af waarom zij wel een mondkapje moeten dragen als zij binnen 1,5 meter van hun naaste zijn, maar dat zorgmedewerkers bij het verlenen van de dagelijkse zorg géén mondmasker te dragen. In dit nieuwsbericht leggen we dit u uit.

Ook bij ZorgSpectrum hebben we deze discussie gevolgd en eveneens de voor- en nadelen overwogen. Vooralsnog is besloten dat we onze zorgmedewerkers niet verplicht stellen om een mondmakers te dragen. De belangrijkste reden hiervoor is het draagcomfort: het werken met een mondkapje tijdens de zorg is niet comfortabel. Er is gedurende deze geruime tijd, terwijl de locaties weer open zijn voor bezoekers, sprake geweest van twee besmettingen binnen onze locaties. In beide situaties is de cliënt per direct overgeplaatst naar de corona-afdeling. Daarnaast is het contactonderzoek in gang gezet en wordt er tijdelijk gewerkt met persoonsbeschermende middelen. Daarmee is uitbreiding voorkomen. 
Bovenstaande laat zien hoe belangrijk het is dat we met elkaar, cliënten, zorgcollega’s en bezoekers, de hygiënemaatregelen in acht nemen.

In de vlog onderin dit bericht legt Specialist Ouderengeneeskunde Winfried Vergeer uit waarom ervoor wordt gekozen de zorgmedewerkers géén mondkapje te laten dragen.
Een uitzondering is van toepassing op zorgmedewerkers die op meerdere locaties werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Specialisten Ouderengeneeskunde, behandelaren, de Avond-Nacht-Weekend-coördinatoren of de leden van de verpleegkundigde dienst. Zij dragen wel een mondkapje als zij op meerdere locaties werken. Het kan daarom zijn dat bijvoorbeeld de ene fysiotherapeut wél een mondkapje draagt, maar een andere niet.

Indien u vragen heeft over het beleid rondom persoonsbeschermende middelen, dan kunt u deze stellen aan de Manager Zorg en welzijn waar u of uw naaste (tijdelijk) verblijft of woont.

footer boog