divider

Bezoekplan vanaf 15 juni 2020 

Verruiming bezoekregeling
Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft woensdag 3 juni een nieuwe versoepeling van de bezoekregeling aangekondigd. Vanaf 15 juni mogen cliënten meer dan één vaste bezoeker ontvangen. Dat is fijn nieuws In dit bericht willen wij u zo goed mogelijk informeren wat dit voor u betekent, alhoewel wij ons realiseren dat wij nog niet àlle antwoorden kunnen geven. Hieronder leggen wij u uit waarom dit zo is en wat er al wel mogelijk is.

Wat betekent de verruiming van het bezoekplan voor u?
* Twee vaste bezoekers op twee momenten per week
Per cliënt kunnen twee vaste bezoekers per week komen op twee verschillende momenten. Dit kan echter alleen als de ruimte op het appartement of kamer het toelaat dat twee vaste bezoekers tegelijk op bezoek komen. Het team overlegt volgende week met cliënt of 1e contactpersoon wie de tweede vaste bezoeker wordt en geeft informatie over de datum waarop dit in kan gaan. Dit is afhankelijk van de noodzakelijke voorbereidingstijd. Uiteraard is het niet verplicht een tweede vaste bezoeker aan te wijzen.

* Buiten wandelen
Met het mooie zomerweer in het vooruitzicht, verlangt iedereen ernaar om vaker naar buiten te gaan. Vanaf 15 juni kunnen cliënten zelf of samen met hun bezoeker naar buiten gaan voor een wandelingetje. U kunt ook met elkaar genieten van het buitenterras van de locatie. In alle situaties vragen we iedereen voldoende afstand te houden en drukte te vermijden. Bij gebruik van een rolstoel, of het wandelen aan de arm, draagt de begeleider een zelf meegenomen mondkapje.

Mondmasker
Ook is vanaf 15 juni het dragen van een mondmasker niet meer nodig bij bewoners die zelf goed de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Als de bezoeker het prettiger vindt om een mondkapje te dragen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dit kan ook een zelf meegenomen mondkapje zijn.
Bij een bewoner die niet goed instrueerbaar is (bijvoorbeeld bewoners met dementie) draagt de bezoeker sowieso een mondmasker. Zoals eerder aangegeven verstrekken wij een mondmasker bij de entree van de locatie.

Verdere openstelling gaat in fases
We waren blij dat in alle locaties van ZorgSpectrum vanaf 25 mei bezoek door één vaste bezoeker per bewoner per week weer mogelijk is. Dit is volgens de landelijke ‘Handreiking verpleeghuizen’ de eerste van vier fases van openstelling. Elke fase duurt minimaal 2 weken. Het overstappen naar een volgende fase kan bij de ene locatie langer duren dan bij de andere en het kan zelfs verschillend zijn binnen dezelfde locatie. Dus waar de ene woning, afdeling of etage zich nog in fase 1 bevindt, kunnen anderen al overgaan naar fase 2.

Aanvullende contactmomenten
Gezien de beperkingen in het bezoek vinden wij het belangrijk dat er meerdere mogelijkheden voor contact zijn. Naast één of meer vaste bezoekers, blijven de raamvisites, het beeldbellen of in sommige locaties de bezoekunits daarom bestaan. Daarmee is het voor cliënten mogelijk contact te hebben met verschillende familieleden of vrienden.

Wat te doen bij een eventuele besmetting?
De gezondheid van alle cliënten staat voorop. Mocht er sprake van zijn dat één van de  cliënten besmet is, dan bekijken we op basis van de individuele situatie wat dit voor het bezoek betekent. Indien noodzakelijk, kan het bezoekplan voor die specifieke locatie, afdeling of woning aangepast worden.

Begrip en geduld
Na zo’n lange periode is het fijn als naasten elkaar weer kunnen zien en naar buiten kunnen gaan. Wij horen daarbij ook dat het soms moeilijk is de 1,5 meter afstand te bewaren en de regels aan te houden. Toch vragen wij aan iedereen de afspraken op te volgen. Wanneer we ons met elkaar houden aan deze eisen maken we het samen mogelijk om weer naar de volgende fase van openstelling te gaan. Wij vragen een ieder om geduld en begrip. Voor de gezondheid van onze cliënten, hun naasten én van onze medewerkers.

Informatie naar cliënten en 1e contactpersonen
Alle cliënten en 1e contactpersonen zijn 11 en 12 juni persoonlijk geïnformeerd over de inhoud van dit bericht.

Informatie voorafgaande aan uw bezoek
Wilt u goed voorbereid zijn op uw bezoek? Wij verzoeken u kennis te nemen van de hygiëneregels die wij op onze locaties hanteren. Deze vindt u rechts bij downloads, of klik hier.

 

footer boog