divider

Bezoekinformatie vanaf 25 mei 2020 bij ZorgSpectrum

Belangrijk nieuws: 
Vrijwel alle locaties kunnen vanaf de week van 25 mei weer bezoekers ontvangen. Helaas is er sprake van één uitzondering in Hof van Batenstein (zie hieronder). Voor alle locaties geldt dat de nieuwe afspraken rondom bezoek zullen wijzigen zodra zich een nieuwe verdenking of besmetting voordoet.  

Woensdag informeerden wij u over het kabinetsbesluit en de openstelling van onze locaties vanaf 25 mei. De GGD stelt in de voorwaarden voor openstelling dat organisaties moeten voldoen aan de ‘handreiking voor verpleeghuizen’. Deze voorwaarden zijn woensdagavond gepubliceerd en vrijdagmiddag 22 mei jl. is hierop nog een aanvulling ontvangen.

Partijen uit het werkveld
De handreiking is samengesteld door verschillende veldpartijen: ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl. De handreiking is bedoeld om binnen zorgorganisaties afspraken te maken over de eerste fase van versoepeling en de volgende fases.

Bezoekplan en afstemming adviesorganen
Vandaag is het bezoekplan besproken met de Centrale cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Zorg Advies Raad. Wij zijn blij dat zij hebben ingestemd met de inhoud; daarnaast hebben zij nog een aantal aanbevelingen meegegeven. Maandag 25 mei 2020 ontvangen cliënten en/of de eerste contactpersonen nadere informatie over het bezoekplan.

Wat betekent dit concreet voor bezoekers?
De meeste locaties kunnen vanaf volgende week volgens de gestelde voorwaarden in de landelijke handreiking één vaste bezoeker per cliënt of bewoner ontvangen. De landelijke voorwaarden zijn omgezet in een bezoekplan voor ZorgSpectrum.

Het Houtens Erf
Voor bezoekers van twee woningclusters in ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf is er sprake van een bezoekregeling vanaf 30 mei. Op deze woningen is sprake van een herstellende cliënt, die nog niet 14 dagen klachtenvrij is.

Hof van Batenstein
Helaas moet een aantal bewoners van de 1e etage in ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein nog wachten met bezoek. Hier is sprake van een concrete besmetting. Het gaat om een gedeelte van de vleugel op de 1e etage. De cliënten en hun 1e contactpersonen die dit betreffen, zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Wat doen we als er sprake is van een nieuwe verdenking of besmetting?
Afhankelijk van de locatie en de situatie van de woning, etage, cluster of groep, bespreekt het Hoofd Zorg en welzijn met het multidisciplinair team wat de te nemen maatregelen zijn en of bezoek (tijdelijk) niet meer kan komen. De mogelijkheid blijft dus bestaan dat het bezoekplan (tijdelijk) ingetrokken wordt en op een later moment weer wordt opengesteld. Deze wijziging kan zich helaas elk moment voordoen. Het team stelt de bewoners en 1e contactpersonen hiervan dan op de hoogte.

Openstelling van de kapper
Vanaf volgende week zullen ook de vaste kappers in de locaties weer hun kapsalon openstellen. Ook hiervoor gelden duidelijke afspraken en zij moeten  voldoen aan richtlijnen van de RIVM. Afspraken worden ingepland via de teams, telefonisch of per mail.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de inhoud van dit bericht, kunt u hiervoor terecht bij het Hoofd Zorg en welzijn van de locatie of woning waar u of uw naaste verblijft. Ook kunt u telefonisch terecht bij de Corona Informatielijn van ZorgSpectrum via het telefoonnummer 030-5113100.

Vivian Broex

footer boog