divider

Totaaloverzicht cijfers 23 maart – 13 mei 2020 

Wij zijn verheugd dat het aantal besmettingen landelijk, maar ook bij ZorgSpectrum nog steeds dalende is.
Wij kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan concrete informatie over de cijfers zoals wij deze dagelijks aanleveren aan de GGD.
Nu het aantal besmettingen dermate laag is, hebben wij besloten om de totaalcijfers eenmalig te publiceren.
Deze cijfers blijven wij intern uiteraard wel updaten en melden aan de GGD.  

Van begin maart tot 13 mei zijn van de 700 cliënten van ZorgSpectrum 72 cliënten positief getest op covid-19.
Van deze 71 cliënten zijn er 34 overleden en 38 cliënten zijn hersteld of herstellende.

Vanaf heden vermelden we niet meer het aantal besmettingen per locatie omdat het aantal cliënten dat besmet is, zodanig laag is dat deze kleine aantallen te herleiden zijn naar personen. In verband met de privacy vinden we dat ongepast. Iedere dinsdag en vrijdag actualiseren wij het totaal aantal besmette cliënten binnen ZorgSpectrum.

footer boog