divider

Kleine versoepeling bezoekregeling

ZorgSpectrum heeft vanaf 13 mei de bezoekregels voor enkele bewoners enigszins aangepast. Deze aanpassing geldt voor cliënten op de afdeling Tijdelijk bij ons in het St Antonius Ziekenhuis en voor een beperkt aantal huurders van appartementen in Het Haltna Huis en Hof van Batenstein.

Afdeling Tijdelijk bij ons – locatie St. Antonius ziekenhuis
Voor de TBO-afdeling in het St Antonius Ziekenhuis heeft ZorgSpectrum besloten aan te sluiten bij de bezoekregeling van het ziekenhuis. Dit betekent dat sinds 14 mei twee maal per week maximaal één persoon tegelijk op bezoek mag komen op vaste dagen. Bezoekers vullen per keer een vragenlijst is. Bij gezondheidsklachten wordt een bezoeker dringend verzocht niet te komen.

Appartementen in Het Haltna Huis en Hof van Batenstein
In overleg met woningcorporaties Viveste en Lekstede Wonen is met ingang van 13 mei de bezoekregeling voor huurders van appartementen iets verruimd. Dit betreft alleen de huurders die geen zorg ontvangen of alleen zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiermee sluiten we aan op de landelijke regeling die geldt voor thuiswonende 70-plussers. De huurder met geen of weinig zorg kan de locatie verlaten om naar buiten te gaan en bijvoorbeeld een ommetje te maken. Hij/zij mag géén bezoek thuis ontvangen, omdat verpleeghuislocaties nog steeds gesloten zijn voor bezoek.

Informatie brief naar cliënten en 1e contactpersonen
Alle bewoners van de betreffende locaties hebben over deze wijziging afgelopen week een brief met uitleg ontvangen. Deze brief is ook aan hun 1e contactpersonen gestuurd.

footer boog