divider

Eerste stap nieuwe bezoekregeling verpleeghuizen

Vanaf maandag 11 mei is een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling, te beginnen in 25 verpleeghuizen. Per GGD-regio is één verpleeghuislocatie aangewezen die begint met een aangepaste bezoekregeling. ZorgSpectrum behoort niet bij deze 25 pilot-verpleeghuizen.

Aanmelding als mogelijke pilotlocatie
ZorgSpectrum heeft begin mei bij de GGD regio Utrecht kenbaar gemaakt één van deze pilotlocaties te willen zijn. Intern waren reeds voorbereidingen getroffen om de kaders voor zo’n beperkte bezoekregeling te verduidelijken, zodat er snel gestart zou kunnen worden. De GGD regio Utrecht heeft echter niet voor één van de locaties van ZorgSpectrum gekozen.

Voorbereidingen treffen voor uitbreiding
Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het kabinet besloten. Dat betekent echter niet dat binnen ZorgSpectrum de voorbereidingen voor de aanpassing in de bezoekregeling zijn stopgezet. Er wordt hard verder gewerkt aan de uitwerking van afspraken en werkwijzen hiervoor. Hierbij wordt de landelijke handreiking die voor de pilots is verschenen als leidraad gebruikt. De centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, zorgadviesraad, de artsen en het management worden hierbij betrokken.

footer boog