divider

Gewijzigd testbeleid voor cliënten

Het gewijzigde landelijk testbeleid maakt het mogelijk meer cliënten te testen op het coronavirus. Daar zijn wij blij mee aangezien dit duidelijkheid geeft voor cliënten, maar wij ook in de zorg en begeleiding de juiste maatregelen kunnen nemen. Waar het voorheen niet mogelijk was om personen in ‘hetzelfde huishouden’ te testen, kan dit nu wel vanwege de extra testen die beschikbaar zijn. Dit geldt overigens alléén als er sprake is van klachten. Dit is ter beoordeling van de Specialist Ouderengeneeskunde of de eigen huisarts.

Meer testen
Bovenstaande beleidswijziging door de overheid betekent dat er afgelopen week een groot aantal testen op besmetting met het coronavirus is afgenomen. Het gaat dan vooral om cliënten die al ziek waren en waarbij wij er in onze zorg en ondersteuning (en beschermende middelen) uit voorzorg al vanuit gingen dat er sprake was van een besmetting. Indien er bij een cliënt een test is afgenomen, is dit vooraf met de cliënt en de 1e contactpersoon besproken. Ook de testresultaten zijn (zodra bekend) met hen gedeeld. Als er géén klachten waren bij de cliënt, heeft er ook geen test plaatsgevonden.

Testresultaten
Nu er meer cliënten zijn getest, neemt mogelijk het aantal cliënten met een vastgestelde besmetting in de overzichtstabel de komende dagen toe. Het betekent niet dat er méér mensen ziek zijn geworden. Deze cliënten waren al ziek, maar door de verruiming van het testbeleid hebben we nu zekerheid bij wie er wel of geen sprake is van een coronabesmetting. Daarmee kunnen we ook per woning, etage of afdeling beoordelen of de verscherpte maatregelen gehandhaafd moeten blijven of dat er een versoepeling mogelijk is. Bij verandering in maatregelen informeren wij uiteraard de naaste familie. Het gewijzigde testbeleid heeft geen invloed op  de overheidsmaatregel dat zorglocaties niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Cliënten mogen helaas nog geen bezoek ontvangen.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
Wij kunnen ons voorstellen dat u over dit bericht aanvullende vragen heeft, of dat u zich zorgen maakt. Dan brengen wij graag opnieuw de ZorgSpectrum Corona-informatielijn onder uw aandacht. Onze medewerkers zijn zeven dagen per week, ook gedurende de avonden beschikbaar voor ondersteuning. Dat kan via het telefoonnummer 030-5113100. Vervolgens kiest u voor doorkiesoptie 3.

footer boog