divider

Coronacentrum start in Het Haltna Huis

ZorgSpectrum realiseert een centrum voor ouderen met een coronabesmetting in locatie Het Haltna Huis in Houten. Er wordt komende periode opvang geboden aan 40 cliënten die besmet zijn met het coronavirus. De samenwerking kwam tot stand met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de VRU (veiligheidsregio Utrecht).

Regionale coronacentra
Vanuit de GHOR en de VRU is berekend hoeveel plaatsen in de provincie extra nodig zijn voor mensen met een coronabesmetting. ZorgSpectrum ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren. Omdat we op de afdeling Tijdelijk bij ons in Het Haltna Huis al te maken hadden met cliënten met een coronabesmetting, viel de keuze op deze locatie om te starten met een coronacentrum.
Cliënten met een coronabesmetting die wonen of verblijven op één van de andere locaties van ZorgSpectrum, verhuizen niet naar het Coronacentrum.

Geleidelijke uitbreiding naar 40 plaatsen
De komende periode streeft de organisatie er naar 40 plaatsen beschikbaar te maken voor deze doelgroep. De eerste cliënten zijn inmiddels opgenomen. Broex: “Op dit moment verblijven er nog revalidanten. We vinden het belangrijk dat deze cliënten hun revalidatietraject bij ons kunnen afronden. We kunnen daarom geleidelijk uitbreiden naar 40 plaatsen om aan de maatschappelijke vraag te voldoen.”

Veiligheid staat voorop
De afdeling waar cliënten met een (verdenking van) corona verblijven, ligt afgezonderd van de appartementen. Deze bevinden zich op andere woonlagen. Ook de zorgmedewerkers die zorg en ondersteuning verlenen in het coronacentrum, worden niet ingezet op de overige woonlagen om het risico van besmetting te beperken.

Informatie
Op 14 april hebben alle medewerkers, cliënten van Het Haltna Huis en hun 1e contactpersonen persoonlijk deze informatie ontvangen. Tevens informeren wij de huisartsen in ons werkgebied en de ziekenhuizen over het gezamenlijke initiatief en op welke wijze zij hun patiënten kunnen doorverwijzen. Ook de cliëntenraad, de gemeenten en andere relevante stakeholders zijn door ons op de hoogte gesteld.

footer boog