divider

Informatie per 7 april 2020

We zijn nu ruim twee weken verder na ons bericht dat wij genoodzaakt waren onze locaties voor bezoek te sluiten. Aanvullend hebben wij maatregelen genomen om het risico op besmetting op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Wij beseffen dat de genomen maatregelen op ons allemaal groot effect hebben.
Voor u als familie en voor uw naaste die uw aanwezigheid mist. Ook de zorgcollega’s missen uw aanwezigheid en steun. De gezelligheid, de warme woorden en de belangstelling. Zij kijken uit naar de tijd waarin zij u in onze locaties weer kunnen ontmoeten, evenals onze vrijwilligers.

In dit bericht informeren wij u over een aantal ontwikkelingen. Een uitgebreider bericht is vandaag verstuurd per mail naar alle 1e contactpersonen van Nieuw thuis en Tijdelijk bij ons.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zoals u de afgelopen maand in diverse media heeft kunnen lezen, is er landelijk een tekort aan beschermende middelen, met name mouwschorten. Wij gebruiken hiervoor alternatieve persoonsbeschermende middelen die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Ondanks de schaarste, zijn wij erin geslaagd om voldoende persoonsbeschermende middelen op voorraad te hebben voor onze medewerkers. De veiligheid van cliënten en medewerkers blijft onze volle aandacht houden.

Hartverwarmende initiatieven
Veel buurtbewoners dragen uw naaste een warm hart toe. Er worden verschillende initiatieven genomen, zoals de organisatie van spontane muziekconcerten, het maken van stoeptekeningen met krijt, inzamelingen met ansichtkaarten en nog veel meer. Bent u benieuwd naar deze initiatieven? Op sociaal media kanaal Facebook delen wij tweemaal per week deze initiatieven. U kunt ons volgen onder de naam ‘ZorgSpectrum’.

Behoefte aan een luisterend oor?
Wij kunnen ons voorstellen dat er ook bij u verschillende vragen leven. In praktische zin, over de was of boodschappen, maar ook dat u behoefte heeft aan een luisterend oor, omdat u uw naaste mist. De psychologen en geestelijk verzorgers zijn dagelijks, ook in de avond en het weekend, bereikbaar om hierover met u in gesprek te gaan. U kunt hiervoor telefoonnummer 030-5113100 bellen. Ook voor praktische vragen kunt u hier terecht. 

Veel gestelde vragen
Bij downloads treft u een nieuwe versie aan van veel gestelde vragen.

footer boog