divider

Verscherpte maatregelen als gevolg van het Corona-virus

Update: zondag 15 maart 2020 - 22.30 uur

Zoals al eerder aangekondigd baart de ontwikkeling van het Corona-virus ook ons grote zorgen. Wij bereiden ons voor op noodzakelijke maatregelen en zijn ook na onze laatste berichtgeving van vrijdag nog volop druk om de continuïteit van zorg voor u of uw naaste te optimaliseren.
De snelle ontwikkeling van het virus, evenals de aanvullende maatregelen van de overheid die zondagmiddag 15 maart door minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) zijn gepresenteerd, maken dat wij de volgende extra maatregelen nemen.

Bezoek is beperkt tot één bezoeker per dag per cliënt
Per direct moeten wij besluiten om het bezoek te beperken tot één bezoeker per dag per cliënt.
Daarnaast is de bezoeker uitsluitend op het eigen appartement of (slaap)kamer welkom en niet in de centrale ruimtes zoals Petit Café of Grand Café. Bovendien verwachten wij van de bezoeker dat hij of zij bij binnenkomst de handen wast en 1,5 meter afstand houdt.
Dit is een zeer ingrijpende maatregel waarvan we beseffen dat deze grote impact heeft. De ontwikkeling van het virus, evenals het feit dat we te maken hebben met kwetsbare bewoners, maakt dat we tot deze drastische maatregel over moeten gaan. Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Via posters bij de entree worden bezoekers hierop gewezen.
Dat deze maatregel noodzakelijk is, verduidelijkt dit filmpje van de NOS.
De komende dagen kijken we extra naar innovatieve hulpmiddelen die we kunnen inzetten om het contact tussen cliënten en hun families mogelijk te maken.

Sluiting dagcentrum
Met ingang van dinsdag 17 maart 2020 sluiten wij tot nader bericht, maar minimaal t/m 6 april 2020, de dagcentra. We zijn tot dit besluit gekomen omdat we te maken hebben met een kwetsbare groep cliënten. Dit werd ondersteund door het besluit van het kabinet, maar ook door cliënten en mantelzorgers zelf die de afgelopen dagen geregeld hun bezoeken uit voorzorg annuleerden.
Wij begrijpen dat dit niet alleen voor de bezoekers ingrijpend is, maar ook tot extra belasting van de mantelzorgers leidt. We zullen daarom de komende dagen telefonisch contact opnemen met alle bezoekers en mantelzorgers om met u te bespreken op welke manier wij u ondersteuning kunnen bieden.
Voor de dagactiviteiten van maandag 16 maart 2020 geldt dat bezoek wordt afgeraden. Gezien de korte termijn waarbinnen nog aanvullende maatregelen voor mantelzorgers mogelijk zijn, blijven wij morgen nog wel geopend. Indien u géén gebruik wilt maken van dagactiviteiten op maandag 16 maart 2020, dan verzoeken wij u tussen 8.30 en 9.00 uur af te bellen zodat wij dit aan Connexxion kunnen doorgeven. Indien u in het bezit bent van het mailadres van het dagcentrum, dan mag dat ook per mail.

Wij hopen van harte dat verdere maatregelen niet nodig zijn en we het risico op besmetting kunnen beperken. Laten we aandacht blijven hebben voor elkaar en de hygiënetips ter harte nemen.

Vivian Broex
Raad van Bestuur

footer boog