divider

Extra maatregelen als gevolg van het Corona-virus

Twee weken na de eerste geregistreerde besmetting met Covid-19 in Nederland, hoopt het kabinet met een breed pakket aan maatregelen de verdere verspreiding te vertragen. Ook bij ZorgSpectrum hebben we vanaf de eerste signalen extra hygiënemaatregelen genomen en voorbereidingen getroffen. In deze brief informeren we u over de maatregelen die per direct ingaan, evenals over de noodscenario’s die we zullen nemen als er sprake is van een besmetting.

Praktische maatregelen in geval van besmetting
Tot op heden is er geen sprake van een besmetting bij één van onze bewoners. Hopelijk is het niet nodig, maar we hebben maatregelen getroffen voor als deze situatie zich wel voordoet. Voor cliënten die bij ons wonen of verblijven, hebben we leegstaande appartementen (31 a/b) in locatie Hof van Batenstein ingericht. Als een bewoner ziek wordt in één van de andere locaties, dan regelen we vervoer naar deze specifieke woning in Hof van Batenstein. Hiermee beperken we het risico van besmetting van andere bewoners.

Zorg bij cliënten thuis
De zorg die wij bieden bij cliënten thuis, zoals in de wijkverpleging, huishoudelijke hulp of het Mobiel Geriatrisch Team, blijven wij aanbieden, tenzij er sprake is van een Corona-besmetting.

Personeel
Naast de zorg voor onze cliënten, vinden wij de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers van essentieel belang. Om het risico op besmetting te voorkomen, volgen wij nauwlettend alle hygiëneprotocollen op. Daarnaast nemen we interne maatregelen voor onze medewerkers. 

Mantelzorger: wat kunt u doen?
Wij krijgen geregeld de vraag van mantelzorgers of zij iets in deze drukke periode kunnen betekenen. Dat waarderen wij enorm! In deze fase is er in praktische zin niets wat u kunt doen. Wat u wèl kunt doen, is het bieden van sociale ondersteuning aan onze medewerkers. Zij hebben de volle aandacht nodig om uw naaste te ondersteunen. Het is fijn wanneer u, voordat u vragen heeft over de maatregelen die wij nemen, de website in de gaten houdt. Op www.zorgspectrum.nl blijven wij communiceren als er sprake is van nieuw te nemen maatregelen. Ook kunt u lezen waar u terecht kunt met uw vragen. Zo hebben onze medewerkers meer tijd voor uw naaste. En… een vriendelijk woord van begrip doet iedereen goed.

Bezoekersinformatie
Uiteraard blijft familie welkom op onze locaties. Wel adviseren wij u dringend om rekening te houden met onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar waar mogelijk uw bezoek uit te stellen of te beperken qua aantal bezoekers per cliënt. Daarbij rekenen we zoals eerder gevraagd ook op uw medewerking rondom de te treffen hygiënemaatregelen bij uw bezoek (handen wassen op de kamer of appartement van uw naaste). Daarnaast gaan wij er vanuit dat u bij gezondheidsklachten niet op bezoek te komt om het risico te beperken dat u uw naaste of andere cliënten besmet. Wij rekenen op uw begrip.

Activiteiten
We vinden het belangrijk om de reguliere bewonersactiviteiten in het kader van welzijn zoveel als mogelijk door te blijven laten gaan. Dat doen we alléén bij bewonersactiviteiten waarbij géén externen en/of familie zijn uitgenodigd. Alle geplande activiteiten waar wél externen of familie bij is uitgenodigd, worden geannuleerd.

Bezoekers dagactiviteiten
Vooralsnog is het niet nodig om de dagcentra te sluiten. Alle bezoekers zonder gezondheidsklachten (griep en/of verkoudheid) zijn van harte welkom.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard hopen wij van harte dat de maatregelen die wij treffen uitsluitend uit voorzorg genomen worden en er geen sprake zal zijn van een besmetting.
Om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken, en indien er nieuwe maatregelen nodig zijn, adviseren wij u de website van ZorgSpectrum te blijven volgen, via www.zorgspectrum.nl.


Vivian Broex
Raad van Bestuur

footer boog