divider

Hygiëne maatregelen ZorgSpectrum

In de media is er dagelijks nieuws rondom de effecten en te nemen maatregelen rondom het Covid-19 virus (Corona).
Ook bij ZorgSpectrum houden we deze maatregelen nauwlettend in de gaten en verscherpen wij de aandacht in specifieke situaties in zowel de wijkverpleging als in onze woonzorglocaties.
Anders dan bij niet-zorgorganisaties, nemen we in de ouderenzorg jaarlijks aanvullende maatregelen gedurende de reguliere griepperiode, waar de weerstand bij ouderen veelal lager is. Dezelfde maatregelen nemen we ook nu in acht en we zijn daarom ook voorbereid op een toename in geval van het Covid-virus.

Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van het RIVM voor zowel onze cliënten als voor onze medewerkers.

Vooralsnog zijn er geen aanvullende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk op onze locaties. Indien er aanleiding is om dit wel te doen, dan nemen wij direct contact op met onze cliënten en hun mantelzorgers. Ook via deze website houden wij u dan op de hoogte.

Verzoek aan alle bezoekers:
Heeft u koorts en luchtwegklachten?
Ondanks dat de kans groot is dat u een reguliere griep of een ander verkoudheidsvirus heeft, is het raadzaam om NIET op bezoek te komen bij uw naaste.
Indien u de afgelopen twee weken in een land/regio bent geweest met wijdverspreide transmissie of contact hebt gehad met iemand die het virus draagt, neem dan contact op met uw eigen huisarts.

Wellicht ten overvloede vermelden wij onderstaand de maatregelen die u zelf kunt nemen om het risico op besmetting te beperken:

  • Goede handhygiëne

Het RIVM stelt dat u eerst uw handen nat moet maken en daarna zeep moet pakken. Vervolgens zorgt u dat de zeep op zowel de buitenkant als de binnenkant van uw handen goed verdeeld is. Let op: ook tussen uw vingers en op de polsen moet ruim zeep zitten. Spoel daarna goed af en droog uw handen. Ook nu weer: vergeet niet de huid tussen de vingers goed te drogen.

  • Hoest in de binnenkant van je elleboog

Moet u hoesten of niezen? Doe dat dan in de binnenkant van je elleboog. Zo houdt u uw handen schoon en zorgt u niet voor verspreiding van de bacillen. Het is raadzaam om uw kleding wat vaker te wassen.

  • Gebruik papieren zakdoekjes

Tot slot, het dragen van een standaard mondkapje biedt volgens het RIVM geen bescherming tegen het coronavirus. Alleen professionele mondkapjes (medisch personeel) beschermen tegen (mogelijk) besmette patiënten.

Voor meer informatie over Covid-19 verwijzen wij u naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

footer boog